Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

En resa med förhinder [28 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 12 december 2013, 09:57:52

Den 5 och 6 december passerade stormen Sven över den södra halvan av landet och ställde till med en hel del problem i trafiken med stormvindar i syd och väst och kraftigt snöfall i Svealand och södra Norrland. I södra och västra Sverige stängdes de flesta banor helt under den värsta tiden, medan banorna längre norrut hölls öppna.

Jag reste denna natt med nattåg 91, ett tåg som går söderut på Ostkustbanan på småtimmarna när ovädret beräknades vara som intensivast där. Allt gick bra fram till Sundsvall och även sammanväxlingen med nattåget från Jämtland tycktes förlöpa utan större problem, tåget kunde avgå i tid därifrån. Vid den ganska nya driftplatsen Tjärnvik mellan Årskogen och Gnarp blev tåget dock stående i en halvtimme trots körsignal söderut, ett första tecken på problem. Färden kunde dock fortsätta vidare, från mitt resenärsperspektiv till synes utan problem, det var dock i själva verket så att ett av de två loken hade gått sönder.

Den helt översnöade stationen i Hudiksvall angjordes omkring en halvtimme sent och några resenärer fick pulsa fram i djup snö på plattformen. Färden fortsatte sedan med något långsammare acceleration än vanligt vidare söderut, men sedan driftplatserna Iggesund och Boda passerats avtog plötsligt hastigheten allt mer och tåget blev stående i kurva och backe utan något bromsryck över huvud taget, klockan var då halv fyra. Känslan av att något var fel fanns där genast och skulle sedan bekräftas av tågpersonalen, även det andra loket var nu trasigt och ett hjälplok skulle sändas ut från Hagalund, något närmare fanns tydligen inte att uppbringa.

En olycka kommer sällan ensam heter det. När ett godståg skulle hjälpa oss bort från linjen för att inte hindra all annan trafik kördes en växel upp i Myra, nästa driftplats söderut, och därmed var totalstoppet ett faktum. Värmen började nu sina i vagnarna och ljuset slocknade i vagn efter vagn. Efter några timmar kom tåg 10093, nattåget från Narvik, till vår räddning. Genom att koppla ihop tågsätten kunde deras fungerande lok försörja vagnarna i båda tågen med el och värme. Passagerarna behövde därmed inte längre frysa, men loken och vagnarna spärrade tillsammans med växelfelet effektivt all trafik på banan.

Efter klockan nio på förmiddagen påbörjades backning av det långa tågsättet mot Iggesund, då hade tåg 91 stått stilla nästan sex timmar. Boda några kilometer norrut nåddes dock först efter klockan tio efter ytterligare ett par längre stopp. Det enda fungerande loket fick jobba hårt för att dra och skjuta på alla vagnar. Vid Njutånger tog farten slut, men efter backning och ny sats kunde tåget strax före klockan elva rulla in i Iggesund och den korta plattformen där. Här fanns möjlighet att kliva ur tåget och ta lite luft, en rökpaus och även att besöka den lokala mataffären. Under uppehållet kunde bistrovagnen också fylla på de sinande förråden med smörgåsar och läsk till alla resenärer.

Vid halv ett-tiden passerade det första norrgående godståget genom Iggesund och vägen var därmed fri även för det utsända hjälploket söderifrån. När det anlänt och tillkopplats och ännu ett godståg släppts förbi kunde färden slutligen fortsätta söderut. Förseningen växte slutligen till elva timmar i Stockholm och tåget ställdes in till Göteborg för att kunna vändas till tåg 92 norrut på kvällen. Tåg 10093 som gick separat från Iggesund blev drygt åtta timmar sent till Stockholm, varför även norrgående tåg 10094 blev kraftigt försenat på kvällen.

Jag vill slutligen sända ett stort tack till personalen på tåget som trots tio timmars övertid gjorde allt de kunde för att hålla stämningen god bland resenärerna trots alla problem som tillstötte. Naturligtvis var många passagerare trötta, arga och besvikna över den uppkomna situationen, men jag upplevde ändå stämningen som relativt god efter omständigheterna. Många planer krossades, men ingen kom vad jag känner till fysiskt till skada av händelserna.

———


[image]
Vy bakåt från tåg 91 i gryningen efter att tåg 10093 kommit fram och tågsätten kopplats ihop.


[image]
Vy framåt i tåget från samma vagn, de två loken nådde nästan fram till viadukten för vägen mellan nya E4:an och Enånger. Tågen stod alltså vid norra änden av den nybyggda sträckan mellan Enånger och Söderhamn.


[image]
Tågsättet i kurvan på bangården i Boda under backningen mot Iggesund.


[image]
Igensnöade signaler i Boda.


[image]
Den tidigare främre änden av tåg 91 med de två trasiga loken sedd bakåt i färdriktningen under backningen med teknikhuset i Boda i bakgrunden.


[image]
Det långa ekipaget i kurvan vid Skarplycke omedelbart norr om Boda.


[image]
Efter ett omtag för att komma upp för backen norr om Njutångers tidigare station anlände tågsättet till Iggesund strax före klockan elva på förmiddagen. På bilden ser det mesta normalt ut om det inte hade varit för att ytterligare vagnar döljer sig framför det lok som syns längst bort.


[image]
Bangården i Iggesund såg mest ut som ett vitt fält med kontaktledning över.


[image]
Det långa tågsättet har stannat på bangården i Iggesund.


[image]
Plattformen i Iggesund är kort vilket gjorde att endast några få vagnar gick att använda för av- och påstigning, här vy söderut.


[image]
De tre bakersta vagnarna från tåg 91 hade kontakt med plattformen.


[image]
Väntan i Iggesund, nu åtminstone med möjlighet att röra sig utomhus.


[image]
Tågsättet med det enda fungerande loket i mitten under uppehållet i Iggesund.


[image]
Plattformen sedd söderut,


[image]
Förutom friskluft och hundrastning stod rökning högt på prioritetslistan för vissa passagerare. De står vid den enda dörren från tåg 10093 som nådde plattformen.


[image]
Tågsättet sett söderut med loket från tåg 10093 närmast.


[image]
Den insnöade informationsskylten informerade ändå om att en ljusning var i sikte.


[image]
Det var mycket snö i spåren, och vid plattformen packades mycket snö framför lokets plog.


[image]
En slätplogad yta bakom den andra plogen på Rc6 1330.


[image]
Vagnarnas hjul plogar sig genom den snö som lokplogen inte nått.


[image]
Vid halv ett-tiden anlönde denna snösop för att börja leta fram spåren i Iggesund.


[image]
Mycket snö fanns att rensa bort.


[image]
När klockan slog ett och tåget stått stilla i Iggesund i två timmar kunde det hjälplok som kommit från Hagalund och som tillkopplats i södra änden äntligen börja dra tåget vidare mot Stockholm. Nu delades det långa tågsättet och blev åter tåg 91 och tåg 10093, det senare utan förändring i fordonslistan. Här ses också spåren av två norrgående godståg som banat sig väg genom snön på det intilliggande spåret.


[image]
På grund av låg prioritet mot andra tåg växte förseningen successivt på den fortsatta färden, från drygt tio timmar vid Iggesund till nästan precis elva timmar vid Stockholm C som denna dag blev tågets slutstation. Nära elva timmar blev också förseningen till Uppsala där denna bild togs efter ankomst.


[image]
Tåg 91 med hjälploket Rc6 1406 och de båda trasiga loken under uppehållet i Uppsala.


[image]
De tre loken vittnade om de problem som varit under dagen. Här har man dock fått körsignal ut från Uppsala redan efter någon minut mot ordinarie uppehållstid 15 minuter, det skulle visa sig behövas för att hålla förseningen under elva timmar när tåget gick in i eftermiddagsrusningen kring Stockholm.


[image]
Rc6 1398 och Rc6 1332 var de två ursprungliga loken i tåget, båda nu utan dragkraft.


[image]
Tjugo minuter senare ankom även tåg 10093 till Uppsala, med den något mindre förseningen på åtta timmar och tjugo minuter.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  2962 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Lokskador

av PerLj, torsdagen 12 december 2013, 11:06:56 @ David Larsson

Intressant berättelse. Är det yrsnö som tränger in i motorerna och/eller maskinrummet och orsakar jordfel/kortslutning i elsystemen som gör att loken slutar fungera? Eller är det tillfälligheter att två lok i samma tåg får fel?
Var det stark kyla samtidigt?
Vet Du något om orsakerna till ovannämnda haverier?
PLj

  1498 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Lokskador

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 12 december 2013, 13:35:34 @ PerLj

Intressant berättelse. Är det yrsnö som tränger in i motorerna och/eller maskinrummet och orsakar jordfel/kortslutning i elsystemen som gör att loken slutar fungera? Eller är det tillfälligheter att två lok i samma tåg får fel?
Var det stark kyla samtidigt?
Vet Du något om orsakerna till ovannämnda haverier?

Jag vet tyvärr inte mycket mer om haverierna än vad jag skrivit, men mina tankar går i ungefär samma banor som dina. Det var ingen kyla att tala om, inte i snövädret från Kramforstrakten och söderut i alla fall, däremot tilltog vinden och med den snöyran utanför tågfönstret allt mer medan vi rullade söderut.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1272 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Lokskador

av radioloksoperatören @, torsdagen 12 december 2013, 16:22:52 @ David Larsson

Varför har inte SJ/trafikverket ett eller två lok som jourlok bemannade i Gävle samt en station till Sundsvall om akutläge uppstår främst vintertid.
Någon borde tipsa dem om det.

Komma med hjälploket från hgl tar lång tid Gävle-Iggesund är lite kortare körtid.

Gunnar Andersson
Dalarna

  1036 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 12:44:11 @ David Larsson
redigerad av jorgen3, torsdagen 12 december 2013, 12:47:13

Tack David
Väldigt intressant reportage.
Det var väl tur i oturen att dessa tåg inte var så långa individuellt.
Tror att det finns en gräns på 17 vagnar för ett Rc lok för tågvärmen.
(1000V 1000A=1000Kw är det tror jag)
Men det gissar jag är under stark kyla så är det inte så kallt kan man nog ha
flera vagnar

Sedan är det märkligt att två lok lägger av men det har kanske att det sugs in snö av ventilatorerna som göra det blir jordfel i lokena.
Kanske snön rent av kastas upp av första loket när den forcerar snödrivor etc

  1288 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 12 december 2013, 13:53:02 @ jorgen3

Tack David
Väldigt intressant reportage.
Det var väl tur i oturen att dessa tåg inte var så långa individuellt.
Tror att det finns en gräns på 17 vagnar för ett Rc lok för tågvärmen.
(1000V 1000A=1000Kw är det tror jag)
Men det gissar jag är under stark kyla så är det inte så kallt kan man nog ha
flera vagnar

Ser jag rätt var det 12 vagnar i tåg 91 och 9 vagnar i tåg 10093, det ger totalt 21 vagnar att försörja med värme. Sedan är det väl heller inte så konstigt att det gick tungt att dra 21 vagnar och två overksamma lok med det enda fungerande loket.

Sedan är det märkligt att två lok lägger av men det har kanske att det sugs in snö av ventilatorerna som göra det blir jordfel i lokena.
Kanske snön rent av kastas upp av första loket när den forcerar snödrivor etc

Det vore intressant att få veta om det var just detta som orsakade felen eller om det var något annat!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1191 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ville, torsdagen 12 december 2013, 14:24:29 @ David Larsson
redigerad av Ville, torsdagen 12 december 2013, 14:59:08

Någon med insikt i fordonslistor kanske kan se efter vad som felades loken?  Tåg 91 avgång 5 december.
Att det var fel på båda loken visar ju den fina fotodokumentationen. :-)

[image]

  1139 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 14:31:57 @ David Larsson
redigerad av jorgen3, torsdagen 12 december 2013, 15:24:26

Pappa berättade att han en gång på 80 talet
drog ett 20 vagns nattåg med ett Rc lok Ånge-Långsele (fick dispens för detta)
och det var ju full fart för det mesta

Vikten är ju inget direkt problem här.
21 vagnar* 45 ton=945 ton + 2 lok=1100-1200 ton

En Rc får dra 1400 ton med ett Rc lok Sundsvall-Gävle (max 11 promille lutning) Länk
vilket många av godstågen ligger nära gissar jag.

Skulle tro att tåget körde långsamt av andra anledningar.
Tex vid vändning får atc ingen information så då är det 40 km/h tills man får grönt i någon signal
och Atc datorn har fått Tak och kurvhastighet och det kan ta sin tid om man har otur.


Som svar till Davids inlägg nedanför.

Nu såg jag att loket var mitt i tåget och då kommer ju aldrig atc att få kör och då är det max 40 km/h

Backade man då måste man nog vara försiktig och ha bra radio kontakt med de som står i bakersta vagnen.
Jo snön var nog en del som gjorde det tungt att dra (man såg det på bilderna från Iggesund) samt att rc hade nog friktions problem som gjorde att det enda loket slirade

  1116 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 12 december 2013, 14:39:15 @ jorgen3

Pappa berättade att han en gång på 80 talet
drog ett 20 vagns nattåg med ett Rc lok Ånge-Långsele (fick dispens för detta)
och det var ju full fart för det mesta

Vikten är ju inget direkt problem här.
21 vagnar* 45 ton=945 ton + 2 lok=1100-1200 ton

En Rc får dra 1400 ton med ett Rc lok Sundsvall-Gävle (max 11 promille lutning) Länk
vilket många av godstågen ligger nära gissar jag.

Skulle tro att tåget körde långsamt av andra anledningar.
Tex vid vändning får atc ingen information så då är det 40 km/h tills man får grönt i någon signal
och Atc datorn har fått Tak och kurvhastighet och det kan ta sin tid om man har otur.

Ja, du har säkert rätt. Nu rörde det sig om backning så jag antar att man hade personal i vagnen som gick först under rörelsen, detta finns det väl också någon begränsning av hastigheten för. Jag vet inte om snön också ökade motståndet under backningen eller om det bara var en för låg hastighet vid ingången i stigningen som gjorde att vi fick rulla tillbaka.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1102 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 15:26:29 @ jorgen3

Man kan köra 80 km/h efter uppstartad ATC utan hastighets- och signalinformation.

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  1032 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 15:33:41 @ Ohlzzon
redigerad av jorgen3, torsdagen 12 december 2013, 15:35:42

Jo du har rätt där vid uppstart att han kan köra fortare men får väl inte köra
fortare på en utrustad bana. Han kör ju (mot stopp så att säga) när han vänder tåget på linjen
Man får 3 streck i huvudindikatorn var det väl.

Men tåget som drog han tillbaka till iggesund han startade förmodligen inte om
atc utan det blev kanske växlingsknappen han använde.

Eller stängde av hela atc utrustningen!

  1001 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av JDS @, torsdagen 12 december 2013, 16:23:17 @ jorgen3

Om man försöker köra med ATC tillslagen när loket går i mitten av tåget så blir man nog bara besviken!

---
[image]

Jag vet en hel del, bl a allt.

  958 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 18:20:42 @ jorgen3

Nu har jag inte hängt med i alla svängar, men om man nu har ett lok i mitten och vagnar på båda sidor samt trasor i aktern blir det ganska speciellt. ATC:n bör stängas av eftersom man inte har nån nytta av den i mitten av tåget.

Står man på skogen blir det spärrfärd. Sedan är det intressant huruvida loken kan bromsprovas eller ej. Kan man slå till batterierna så att man man se om lokens bromsar går till eller ej. Kan man inte det blir det spärrfärd med obromsad vagn först eller sist. I sådant fall är det mycket tuffa restriktioner. Utan att komma ihåg säkert så gissar jag på 20 km/h. Signalgivaren i rörelseriktningen har ju formellt inte tillgång till nån bromsapparat, om man inte räknar nödbromsen, vilket komplicerar det ytterligare.

Vid tågfärden senare så såg jag att trasorna gick bakom det nya loket. Båda de overksamma loken läggs i P-broms. Sedan finns en annan sak som i det här fallet är ganska eftersträvansvärd med tanke på förhållandena. Nämligen att få i gång lokens hjälpkraft eftersom detta medger körning av ventilatorerna som i sin tur förhoppningsvis hindrar snödrev upp i ventilatorschakten. Om loken drabbats av jordfel i motorerna, vilket är vanligast, så skiljer man ifrån lokens moduler och antingen försöker få upp bågen och i huvudbrytaren och sedan släpar loken med hjälpkraften i gång.

Eller så kör man lokens hjälpkraft mha tågvärmen. Alltså att hjälpkraftsomrktaren drivs med tågvärmespänning.

Själv hade jag valt att försöka med det förstnämnda då belastningen på tågvärmen redan är hög pga av kyla och ganska många vagnar.

Teoretiskt kan man sätta en trasa först och multa det med ett friskt lok. Kravet är att lokets laddnng och en del andra grejer funkar på loket. Det blir ungefär att köra loket som manövervagn. Ser ganska kul ut att komma på ett lok med bågarna nere och ett friskt lok som M2. Har för mig att denna möjlighet finns från ett visst nummer av Rc4 och framåt. Det mesta utom dragkraften funkar.

Kan lägga till att jordfel i motorerna på Rc 1-3 innebär att det är färdigåkt. Rc 4-6 har möjlighet att skilja från moduler. En modul är en boggi. Man bryter alltså emellan motorer och strömriktare. På så vis kan man använda endast en boggi att fortsätta med.

Stor resvation för att jag inte vet vad det var för fel på loken samt JTF-detaljer i första stycket. Har inte orkat läsa på. Hamnar man i den sitsen får man ju fräscha up kunskaperna. Mvh Mats

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  862 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av JDS @, torsdagen 12 december 2013, 18:31:13 @ Ohlzzon
redigerad av JDS, torsdagen 12 december 2013, 18:37:40

Står man på skogen blir det spärrfärd. Sedan är det intressant huruvida loken kan bromsprovas eller ej. Kan man slå till batterierna så att man man se om lokens bromsar går till eller ej.

Går det inte att känna på blocken?

Kan man inte det blir det spärrfärd med obromsad vagn först eller sist. I sådant fall är det mycket tuffa restriktioner. Utan att komma ihåg säkert så gissar jag på 20 km/h.

Sth 40 km/h. (Handbok 9H s 18)

Signalgivaren i rörelseriktningen har ju formellt inte tillgång till nån bromsapparat, om man inte räknar nödbromsen, vilket komplicerar det ytterligare.

Talförbindelse går lika bra. (Handbok 9 H s 19)

---
[image]

Jag vet en hel del, bl a allt.

  853 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 21:54:04 @ JDS


Går det inte att känna på blocken?

För all del. Dock har en Rc även skivbromsar vilka är lite knepigare att kolla då det säkert är ganska nedisade underreden. Man brukar bromsprova den via indikeringslamporna i hytten.

Rm har endast blockbroms vilket ger sth 70 för ensamt lok vilket erfarits den hårda vägen några ggr genom åren då det missats...

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  721 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Txp, torsdagen 12 december 2013, 19:49:36 @ Ohlzzon

Nu har jag inte hängt med i alla svängar, men om man nu har ett lok i mitten och vagnar på båda sidor samt trasor i aktern blir det ganska speciellt. ATC:n bör stängas av eftersom man inte har nån nytta av den i mitten av tåget.

Står man på skogen blir det spärrfärd. Sedan är det intressant huruvida loken kan bromsprovas eller ej. Kan man slå till batterierna så att man man se om lokens bromsar går till eller ej. Kan man inte det blir det spärrfärd med obromsad vagn först eller sist. I sådant fall är det mycket tuffa restriktioner. Utan att komma ihåg säkert så gissar jag på 20 km/h. Signalgivaren i rörelseriktningen har ju formellt inte tillgång till nån bromsapparat, om man inte räknar nödbromsen, vilket komplicerar det ytterligare.

Vid tågfärden senare så såg jag att trasorna gick bakom det nya loket. Båda de overksamma loken läggs i P-broms. Sedan finns en annan sak som i det här fallet är ganska eftersträvansvärd med tanke på förhållandena. Nämligen att få i gång lokens hjälpkraft eftersom detta medger körning av ventilatorerna som i sin tur förhoppningsvis hindrar snödrev upp i ventilatorschakten. Om loken drabbats av jordfel i motorerna, vilket är vanligast, så skiljer man ifrån lokens moduler och antingen försöker få upp bågen och i huvudbrytaren och sedan släpar loken med hjälpkraften i gång.

Eller så kör man lokens hjälpkraft mha tågvärmen. Alltså att hjälpkraftsomrktaren drivs med tågvärmespänning.

Själv hade jag valt att försöka med det förstnämnda då belastningen på tågvärmen redan är hög pga av kyla och ganska många vagnar.

Teoretiskt kan man sätta en trasa först och multa det med ett friskt lok. Kravet är att lokets laddnng och en del andra grejer funkar på loket. Det blir ungefär att köra loket som manövervagn. Ser ganska kul ut att komma på ett lok med bågarna nere och ett friskt lok som M2. Har för mig att denna möjlighet finns från ett visst nummer av Rc4 och framåt. Det mesta utom dragkraften funkar.

Kan lägga till att jordfel i motorerna på Rc 1-3 innebär att det är färdigåkt. Rc 4-6 har möjlighet att skilja från moduler. En modul är en boggi. Man bryter alltså emellan motorer och strömriktare. På så vis kan man använda endast en boggi att fortsätta med.

Stor resvation för att jag inte vet vad det var för fel på loken samt JTF-detaljer i första stycket. Har inte orkat läsa på. Hamnar man i den sitsen får man ju fräscha up kunskaperna. Mvh Mats

Omriktarfel på båda loken, å då är det väl färdigkört?

  809 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 20:38:50 @ Txp

Jaså, var det så det var.

Ja då är det garanterat färdigåkt.

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  756 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av H Lundén @, lrdagen 14 december 2013, 12:18:00 @ Ohlzzon

Läcker det fortfarande in snö och vatten från kylschakten till hjälpkraftomriktaren på Rc6? Det var visserligen aldrig mitt bord men jag trodde både felet och åtgärden var kända sedan länge.

  538 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 22:14:17 @ jorgen3

Om man startar om atc-n kommer den att övervaka 40 i hundra meter. Sedan kan föraren via en manöver höja hastighet till max 80. Givetvis gäller ju all optisk info vid färden innan atc har full övervakning.

Nu ska vi se...

Om atc endast har delövervakning, alltså bara signalinfo, visas 3 streck. Har den endast hastighetsinfo visas svarta paneler, sk. Tågövervakning.

I vanliga fall använder föraren aldrig höjningsknappen utan inväntar att atc får full övervakning. Ett tillfälle då det används kan vara på atc-utrustad System M-bana då föraren fått medgivande att passera signal i stopp och efter det startat om atc-n för att slippa åka 40. Vilket är helt enligt reglerna.

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  699 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Lindningskopplare, Skräckkammaren, lrdagen 14 december 2013, 02:44:22 @ Ohlzzon

Om man startar om atc-n kommer den att övervaka 40 i hundra meter. Sedan kan föraren via en manöver höja hastighet till max 80. Givetvis gäller ju all optisk info vid färden innan atc har full övervakning.

Nu ska vi se...

Om atc endast har delövervakning, alltså bara signalinfo, visas 3 streck. Har den endast hastighetsinfo visas svarta paneler, sk. Tågövervakning.

I vanliga fall använder föraren aldrig höjningsknappen utan inväntar att atc får full övervakning. Ett tillfälle då det används kan vara på atc-utrustad System M-bana då föraren fått medgivande att passera signal i stopp och efter det startat om atc-n för att slippa åka 40. Vilket är helt enligt reglerna.

Ett vanligare fall är vid start från driftplats utan ATC på bana utan ATC. Startar du exempelvis med Kinnekulletåget från Lidköping eller Mariestad så använder du alltid höjningsknappen, då tåget annars skulle bli 40-övervakat fram till Håkantorp eller Gårdsjö.

---
Numera IGBT-transistor i U8-skåpet.

  577 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 22:20:44 @ jorgen3

Kanske är lite petigt men i alla fall förr var max vagnvikt för Rc växlad för 160 km/h 1300 ton och för 135-lok 1600 ton. På 80-talet körde man ju även resandetåg med 2:or och 4:or. Vet inte exakt när 3:or, 5:or och 6:or dök upp på banan.

Hur som helst borde det fortfarande vara 1300 ton för Norrlandstågen. Någon som kör gods med 3:or kanske kan reda ut hur det ligger till ?

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  697 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av HMC, torsdagen 12 december 2013, 14:41:09 @ David Larsson

Tack David
Väldigt intressant reportage.
Det var väl tur i oturen att dessa tåg inte var så långa individuellt.
Tror att det finns en gräns på 17 vagnar för ett Rc lok för tågvärmen.
(1000V 1000A=1000Kw är det tror jag)
Men det gissar jag är under stark kyla så är det inte så kallt kan man nog ha
flera vagnar


Ser jag rätt var det 12 vagnar i tåg 91 och 9 vagnar i tåg 10093, det ger totalt 21 vagnar att försörja med värme. Sedan är det väl heller inte så konstigt att det gick tungt att dra 21 vagnar och två overksamma lok med det enda fungerande loket.

Teknisk fråga som en som är oteknisk. Spelar det någon roll att tågvärmen gick ut från båda håll i loket, det vill säga att loket kan köra 1000 Kw i vardera ände och därmed försörja 17 vagnar framåt och 17 vagnar bakåt?

  1035 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 14:45:52 @ HMC

Är ingen expert men jag är rätt säker att det finns en
värme transformator på loket och det är där begränsningen finns.
Hos föraren finns en mätare där man kan se strömmen och den går till 1000A
vad jag kan minnas.

Vet att förut (även nu) kunde man välja även 800 volt av någon anledning
men nu tror jag att man bara väljer 1000 volt

  1012 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 14:51:24 @ jorgen3

Hur mycket el kan en personvagn dra max ?
när alla värme element går ventilationen går lyset är på etc

Har läst 30-50 kw men är osäker

  993 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Lindningskopplare, Skräckkammaren, lrdagen 14 december 2013, 02:49:19 @ jorgen3

Är ingen expert men jag är rätt säker att det finns en
värme transformator på loket och det är där begränsningen finns.
Hos föraren finns en mätare där man kan se strömmen och den går till 1000A
vad jag kan minnas.

Vet att förut (även nu) kunde man välja även 800 volt av någon anledning
men nu tror jag att man bara väljer 1000 volt

800V användes vid mildare väder på den tiden som vagnarna saknade thermostater. Idag förekommer det aldrig.

---
Numera IGBT-transistor i U8-skåpet.

  554 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 15:30:16 @ HMC

Var i tåget loket sitter spelar ingen roll. Vid tillslagen tågvärme skickas 1000 V till alla 4 tågvärmedosorna. Var sig det sitter någon kabel i dem eller ej.

800 V används normalt inte för vagnar längre. Däremot får man inte starta lok "bakvägen" med 1000 V utan tillstånd. Då kan man använda 800-Voltsuttaget i tågvärmetransformatorn.

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  961 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av PerLj, torsdagen 12 december 2013, 17:15:37 @ jorgen3

I ett sådant nödläge är det nog vettigt att flytta ihop passagerarna till så många vagnar som loket kan försörja med ljus och värme utan att överbelasta lok och ledningar och stänga av ljus och värme i de övriga vagnarna. Det bör ju finnas ett överbelastningsskydd i loket som löser ut om lasten blir för hög.
Det är nog inte tillrådligt att parallellkoppla tågvärmen från två lok även om det vore tekniskt möjligt om det är samma utspänning och fasläge från transformatorerna. Risken är mycket stor att överbelasta värmekablarna. All värmeström ut ska ju gå tillbaka till loken också.
PLj

  906 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av Txp, torsdagen 12 december 2013, 17:53:54 @ PerLj

I ett sådant nödläge är det nog vettigt att flytta ihop passagerarna till så många vagnar som loket kan försörja med ljus och värme utan att överbelasta lok och ledningar och stänga av ljus och värme i de övriga vagnarna. Det bör ju finnas ett överbelastningsskydd i loket som löser ut om lasten blir för hög.
Det är nog inte tillrådligt att parallellkoppla tågvärmen från två lok även om det vore tekniskt möjligt om det är samma utspänning och fasläge från transformatorerna. Risken är mycket stor att överbelasta värmekablarna. All värmeström ut ska ju gå tillbaka till loken också.
PLj

En sovvagn kan antas dra ca 60 kW med alla förbrukare inkopplade.

  871 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 18:08:53 @ Txp
redigerad av jorgen3, torsdagen 12 december 2013, 18:11:45


En sovvagn kan antas dra ca 60 kW med alla förbrukare inkopplade.

17 vagnar * 60kw = 1020 Kw
Så då förstår jag att man valt ca 17 vagnar max ett persontåg
gäller väl även problem med plattformar.....

Tur då att det inte var så kallt när de kopplade de 21 vagnarna på ett lok.

  850 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av Txp, torsdagen 12 december 2013, 19:48:05 @ jorgen3


En sovvagn kan antas dra ca 60 kW med alla förbrukare inkopplade.


17 vagnar * 60kw = 1020 Kw
Så då förstår jag att man valt ca 17 vagnar max ett persontåg
gäller väl även problem med plattformar.....

Tur då att det inte var så kallt när de kopplade de 21 vagnarna på ett lok.

Jag skrev att det var med alla förbrukare inkopplade! Alla förbrukare är inte ständigt inkopplade normalt sett,elememt och sådant är ju termostatstyrt.

Drar man ner på förbrukarna, exempelvis nollar en del värmeelement så är det inga problem.

Jag har beordrat ihopkoppling av två nattåg så att tåget blev 25 vagnar långt på ett lok, visserligen var det en akutsituatuon, men då var inte problemet att få tågvärmen att räcka till, utan där var det luften som det var ont om. Temperaturen ute var -20 vid tillfället..

  791 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av jorgen3, Sundsvall, torsdagen 12 december 2013, 20:04:43 @ Txp
redigerad av jorgen3, torsdagen 12 december 2013, 20:20:24

Jo men om tåget har stått kallt några timmar så lär väl alla
element vara inkopplade när man drar på tågvärmen.
I Davids fall så var ju ena tåget kallt men det dragande tåget varmt.

Men du sa ju svaret man får väl då manuellt dra av vissa element när man "startar upp tågvärmen" efter ett tag kan man nog koppla in alla element.

Ja tryckluften blir ju tunn och mycket läckage ju längre tåget är det
är ju ett annat jättestort problem.

Lite kuriosa från andra sidan atlanten
Läste ett reportage på en tågresa med Amtrak i Usa med diesel tåg.
I en brant uppförsbacke så slocknade lyset i vagnarna och luftkonditioneringen stannade och alla undrade varför då gick föraren ut att han ville ha all kraft för att komma uppför backen. När tåget hade bestigit lutningen så kom tågvärmen igen.

Tågvärmen generatorn på loket drivs av samma diesel motor som till generatorn till traktions motorerna (de drivande hjulen)
Dessa lok GE Genesis P-42 dc är huvudmotorn på 4250 Hk
Men går det max värmeström 800kw till vagnarna så går det 1100hk av motorn
bara till tågvärmeström dessutom så kan man bara köra loket på 900 varv (pga frekvensen tror jag) (istället för max 1050 rpm utan Hep) så det blir då 4250 sjunker till 3600 Hk vid 900 varv 3600-1100= 2500 Hk som driver tåget framåt.
Ganska stor skillnad mot 4250Hk om man slår av Hep

Men ofta har man flera lok och dessa kan man använda helt för att få drivkraft framåt.
Dessa problem har vi inte med Elen ovanför loket.

  775 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]. Värmeström.

av Txp, torsdagen 12 december 2013, 20:10:33 @ jorgen3

Jo men om tåget har stått kallt några timmar så lär väl alla
element vara inkopplade när man drar på tågvärmen.
I Davids fall så var ju ena tåget kallt men det dragande tåget varmt.

Men du sa ju svaret man får väl då manuellt dra av vissa element när man "startar upp tågvärmen" efter ett tag kan man nog koppla in alla element.

Lite kuriosa från andra sidan atlanten
Läste ett reportage på en tågresa med Amtrak i Usa med diesel tåg.
I en brant uppförsbacke så slocknade lyset i vagnarna och luftkonditioneringen stannade och alla undrade varför då gick föraren ut att han ville ha all kraft för att komma uppför backen. När tåget hade bestigit lutningen så kom tågvärmen igen.

Tågvärmen generatorn på loket drivs av samma diesel motor som till generatorn till traktions motorerna (de drivande hjulen)
Dessa lok GE Genesis P-42 dc är huvudmotorn på 4250 Hk
Men går det max värmeström 800kw till vagnarna så går det 1100hk av motorn
bara till tågvärmeström så det blir då 4250-1100= 3100 Hk som driver tåget framåt.

Men ofta har man flera lok och dessa kan man använda helt för att få drivkraft framåt.
Dessa problem har vi inte med Elen ovanför loket.

I fallet med Davids tåg så var det bara de tolv vagnarna i tåg 91 som behövde värmas, tåg 7075 var ju redan varmt. I fallet med ihopkopplingen av de 25 vagnarna hade det bara gått en halvtimma från det att ena tågets lok gick sönder tills att nästa tågsätt var framme.

Tågvärmens kapacitet är alltså inga problem, då är det värre med luftmatningen, visserligen kan man stänga av matarlednignen, men då för man ju bromsa därefter..

  791 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Fomalhaut ⌂ @, torsdagen 12 december 2013, 14:12:12 @ David Larsson

Jag blir lite imponerad av att du sätter dig på ett nattåg rakt in i en snöstorm för att kunna skriva ett reportage om det (för något annat skäl fanns det väl inte? :-) ). Häftigt!

---
http://svenskabanor.blogg.se

  1107 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 12 december 2013, 14:17:50 @ Fomalhaut

Jag blir lite imponerad av att du sätter dig på ett nattåg rakt in i en snöstorm för att kunna skriva ett reportage om det (för något annat skäl fanns det väl inte? :-) ). Häftigt!

Nej, så var det inte! Biljetten var bokad innan stormens omfattning blev känd och även jag hade planer för den följande dagen som gick om intet. Däremot har jag normalt fotoutrustningen med mig när jag är ute och reser, så varför då inte ta några bilder och berätta om mina upplevelser?

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1091 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Fomalhaut ⌂ @, torsdagen 12 december 2013, 14:20:50 @ David Larsson

Jag blir lite imponerad av att du sätter dig på ett nattåg rakt in i en snöstorm för att kunna skriva ett reportage om det (för något annat skäl fanns det väl inte? :-) ). Häftigt!


Nej, så var det inte! Biljetten var bokad innan stormens omfattning blev känd och även jag hade planer för den följande dagen som gick om intet. Däremot har jag normalt fotoutrustningen med mig när jag är ute och reser, så varför då inte ta några bilder och berätta om mina upplevelser?

Aha... Vad synd, för det var en bra historia annars..!

---
http://svenskabanor.blogg.se

  1083 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Ohlzzon, torsdagen 12 december 2013, 15:32:41 @ David Larsson

Trevlig redogörelse med fina bilder.

---
Det mesta jag gillar i livet är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande...

  1019 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av kalasgas, torsdagen 12 december 2013, 20:27:29 @ Ohlzzon

Mycket intressant. Bra bilder o berättelse. Tack

  769 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Lars Fredriksson @, torsdagen 12 december 2013, 21:46:05 @ David Larsson

Mycket intressant! Snygga bilder!

  734 visningar

En resa med förhinder [28 bilder]

av Forskaren, lrdagen 14 december 2013, 06:51:10 @ David Larsson

Den 5 och 6 december passerade stormen Sven över den södra halvan av landet och ställde till med en hel del problem i trafiken med stormvindar i syd och väst och kraftigt snöfall i Svealand och södra Norrland. I södra och västra Sverige stängdes de flesta banor helt under den värsta tiden, medan banorna längre norrut hölls öppna.

Jag reste denna natt med nattåg 91, ett tåg som går söderut på Ostkustbanan på småtimmarna när ovädret beräknades vara som intensivast där. Allt gick bra fram till Sundsvall och även sammanväxlingen med nattåget från Jämtland tycktes förlöpa utan större problem, tåget kunde avgå i tid därifrån. Vid den ganska nya driftplatsen Tjärnvik mellan Årskogen och Gnarp blev tåget dock stående i en halvtimme trots körsignal söderut, ett första tecken på problem. Färden kunde dock fortsätta vidare, från mitt resenärsperspektiv till synes utan problem, det var dock i själva verket så att ett av de två loken hade gått sönder.

Den helt översnöade stationen i Hudiksvall angjordes omkring en halvtimme sent och några resenärer fick pulsa fram i djup snö på plattformen. Färden fortsatte sedan med något långsammare acceleration än vanligt vidare söderut, men sedan driftplatserna Iggesund och Boda passerats avtog plötsligt hastigheten allt mer och tåget blev stående i kurva och backe utan något bromsryck över huvud taget, klockan var då halv fyra. Känslan av att något var fel fanns där genast och skulle sedan bekräftas av tågpersonalen, även det andra loket var nu trasigt och ett hjälplok skulle sändas ut från Hagalund, något närmare fanns tydligen inte att uppbringa.

Man ska nog akta sig för att åka nattåg i Nordanstig-Hudiksvallstrakten.
I natt blev 92:an stående med lokskada vid eller i närheten av Jättendal. Och igår natt var ju nattågen helt inställda pga stormen.

  564 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum