Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Bommar vid plankorsning? (Allmänt)

av Jenka, tisdagen 4 december 2012, 10:24:27

Jag håller på att utbilda mig till trafiklärare. En av kurserna som ingår i utbildningen är ett fördjupningsarbete om trafiksäkerhet..... Jag har valt att skriva om plankorsningar eftersom det har hänt så många olyckor där och försöker ta reda på varför....

Har kört fast lite nu, skulle vilja veta hur bommarna styrs automatiskt av tåget. Varför går inte bommarna ner fast det kommer ett tåg?

Hoppas det finns någon vänlig själ som vill hjälpa mig :-)

  1016 visningar

Bommar vid plankorsning?

av H Karlsson, tisdagen 4 december 2012, 11:37:36 @ Jenka

Jag håller på att utbilda mig till trafiklärare. En av kurserna som ingår i utbildningen är ett fördjupningsarbete om trafiksäkerhet..... Jag har valt att skriva om plankorsningar eftersom det har hänt så många olyckor där och försöker ta reda på varför....

Har kört fast lite nu, skulle vilja veta hur bommarna styrs automatiskt av tåget. Varför går inte bommarna ner fast det kommer ett tåg?

Hoppas det finns någon vänlig själ som vill hjälpa mig :-)

Bra initiativ att skriva om detta.

Man kan konstatera att i 99% av fallen beror olyckor vid plankorsningar på fel av bilförare och i 1% av fallen på fel av järnvägspersonal eller fel på signalanläggningar. Det skrivs ofta i media på ett sådant sätt att man får uppfattningen att det skulle vara osäkert om bommarna fungerar eller ej men bommarna är byggda på ett sätt som gör at de ska fungerar och det är snarare så att de blir liggande nere än att de inte fälls.

I korthet fungerar en vägskydsanläggning på följande sätt:
Det finns tre spårledningar. En på varje sida om vägövergången och en kort precis mitt på vägen.
En spårledning är en isolerad del av spåret där man skickar ut en (svag) ström i den en skenan från ena änden på spårledningen och bort till ett relä i andra änden av spårledningen och tillbaka i den andra skenan. När ett tåg kör in på spåreldningen går strömmen den lättaste vägen genom tågens hjul eftersom det är mera motstånd (resistans) genom ett relä. Tåget kortsluter alltså spårledningen och då faller relät. När relät faller så sätts signaler, klockor och efter viss tidsfördröjning (ca 10-20 sekunder) bommarna igång. Skulle det bli något fel på det hela t ex avbrott/spricka på rälsen, bortsliten kabel till spårledningen eller strömavbrott så blir även då relät strömlöst och faller varvid signaler, klockor och bommar sätts igång (batteribackup vid strömavbrott) på samma sätt som om det kommer ett tåg (felsäkerhetsprincip dvs bättre att bommarna går ned en gång för mycket än att de går ned en gång för lite).

När tåget har kört över den korta spårledningen mitt på vägen och kör ut på spårledningen på andra sidan vägen och sedan lämnar den första spårledningen och den korta vägspårledningen så intar vägskddsanläggningen så kallat avkopplat läge. Det innebär att bommarna går upp trots att det finns ett tåg på den ena spårledningen (men tåget är ju då på väg bort från vägkorsningen). När tåget har lämnat spårledningen återgår vägskyddsanläggningen från att vara i avkopplat läge till det normala. Det finns också en funktion med återinkoppling på tid som gör att om tåget som är på väg bort från vägen inte har lämnat spårledningen på 3 minuter sågår vägskyddsanläggningen åter till varningsläge och signaler och klockor går igång samt att bommarna går ned på samma sätt som om det kom ett tåg. Syftet med detta är att tar det så pass lång tid som 3 minuter så kan det vara så att tåget åkt men att det istället blivit något fel pås pårledningen och skulle vägen då fortsätta att vara i avkopplat läge så skulle det inte märkas att det kom ett tåg från andra hållet. (Vägskyddsanläggningen skulle ju då fortfarande tro att det var ett tåg på väg bort från vägen eftersom spårledningen hela tiden varit belagd (relät fallit). Men även denna typ av fel har man alltså garderat sig mot i och med felsäkerhetsprincipen att bommarna hellre ska gå ner en gång för mycket än en gång för lite. (Sedan finns det givetvis lite andra varianter så kallade FK-lådor och annat som förfinar tekniken och att bommarna kan fällas tidigare för tåg i hög hastighet osv men jag har redogjort för grundprinciperna ovan).

Det finns några situationer när tåg kan komma fram till en vägskyddsanläggning utan att bommarna går ned. Det vanligaste är om man börjar backa på linjen utan att det gått tre minuter så att återinkopplingen inte aktiverats. Särskilt vanligt är ju detta för banarbetsfordon som kan behöva köra lite fram och tillbaka i samband med att arbeten görs. Men i dessa fall är ju detta känt hos personalen och de signalerar och kör sakta mot övergången.
Ibland om det är fel på de huvudsignaler som reglerar tågtrafiken så kan det inträffa att tåg får trafikledningens tillstånd att med reducerad hastighet passera huvudsignaler om visar stopp. Dessa signaler kan ibland vara kopplade så att om de visar stopp går inte bommarna ned. (Detta för att inte bilister i onödan ska bli stående vid vägkorsningar där tåget måste stå och vänta före korsningen). När ett tåg får ett sådant tillstånd att passera signal kan det alltså hända att bommarna inte går ned men även då passerar ju tåget i låg hastighet och signalerar vid plankorsningen.
På mindre industrispår och likande är det vanligt att signaler/bommar inte styrs med spårledning utan istället aktiveras av den personal som kör tåget. Där kan det alltså också förekomma att tåg kör fram till en korsning utan att signaler/bommar går igång. Där fälls de istället med en nyckel/tryckknapp eller liknande innan tåget kör över korsningen.

De situationer som kan bli farliga är ju om något hindrar bommarna från att gå ned men då ska ju i vart fall ljussignalerna och klockorna fungera. Men trots alla felsäkerhetsprinciper så kan ju teknik fallera även om det är sällsynt.

Lär dina körskoleelever att:
-Bilister har alltid skyldighet att stanna för tåg även om bommarna inte är nere.
-Det gula blinkande skenet betyder varning för järnväg - inte att det är fritt fram att köra.
-Kör aldrig mot rött ljus för bommarna kommer strax att gå ned.
-Kör aldrig ut på en järnväg (inte ens vid gult blinkande sken) om det inte är tillräckligt med utrymme för att du med säkerhet ska få plats på andra sidan om järnvägsövergången eller på andra sidan om de bommar som finns på andra sidan. (Även om du är borta från spåret så är det inte så kul att få en bom i taket).
-Tågen är bredare än vad spåret är.
-Skulle du misslyckas med bilkörningen så att du blir stående mellan fällda bommar så kör igenoom bommen så att du kommer bort från järnvägen. Bommarna är konstruerade så att det går att köra igenom dem för att komma bort från järnvägen. Några sönderkörda plankor och lite repor på bilen är bättre än att krocka med tåget och få stora skador både på bil, tåg och människor (där främst de som sitter i bilen är utsatta och dödsfall vanliga).

99% av alla olyckor mellan tåg och bil beror alltså på att bilförarna inte följer ovanstående utan de har för bråttom.

---
Tryckt tidtabell åter nu!

  785 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Leif D ⌂, Peking, tisdagen 4 december 2012, 13:44:17 @ H Karlsson

Lär dina körskoleelever att:
-Bilister har alltid skyldighet att stanna för tåg även om bommarna inte är nere.
-Det gula blinkande skenet betyder varning för järnväg - inte att det är fritt fram att köra.
-Kör aldrig mot rött ljus för bommarna kommer strax att gå ned.
-Kör aldrig ut på en järnväg (inte ens vid gult blinkande sken) om det inte är tillräckligt med utrymme för att du med säkerhet ska få plats på andra sidan om järnvägsövergången eller på andra sidan om de bommar som finns på andra sidan. (Även om du är borta från spåret så är det inte så kul att få en bom i taket).
-Tågen är bredare än vad spåret är.
-Skulle du misslyckas med bilkörningen så att du blir stående mellan fällda bommar så kör igenoom bommen så att du kommer bort från järnvägen. Bommarna är konstruerade så att det går att köra igenom dem för att komma bort från järnvägen. Några sönderkörda plankor och lite repor på bilen är bättre än att krocka med tåget och få stora skador både på bil, tåg och människor (där främst de som sitter i bilen är utsatta och dödsfall vanliga).

99% av alla olyckor mellan tåg och bil beror alltså på att bilförarna inte följer ovanstående utan de har för bråttom.

I ovanstående stycke, som tillsammans med övrig text är mycket bra, står det GULT blinkande sken. Detta skall vara VITT blinkande sken, inget annat...

  594 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Lars-Henrik Eriksson, onsdagen 5 december 2012, 09:20:22 @ H Karlsson

....När relät faller så sätts signaler, klockor och efter viss tidsfördröjning (ca 10-20 sekunder) bommarna igång....

Tiden kan vara så kort som 5 sekunder vid halvbomsanläggning.

-Det gula blinkande skenet betyder varning för järnväg - inte att det är fritt fram att köra.
-Kör aldrig ut på en järnväg (inte ens vid gult blinkande sken)...

Skenet är vitt och inte gult.

  278 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Bobo L @, tisdagen 4 december 2012, 11:47:25 @ Jenka

Hoj! Jag är fel person att svara dig, det finns ett dussin mycket kunniga signaltekniker som brukar skriva i detta diskussionsforum, du kommer säkert att få svar. I väntan på det så rekommenderar jag dig att använda Postvagnens sökfunktion (finns uppe till höger) och där skriva in tex följande sökord:

Vägskydd
vägskyddsanläggning
plankorsning
kryssmärke
vägmärkesförordningen
fälltid
liggetid
spårledning
rälskontakt
bomanläggning
halvbom
helbom
ljud ljus


Det finns massor skrivet kring detta i Postvagnen! Sätt på mycket kaffe! ;-)

PS
Maila mig mha "kuvertet" i överkant av Postvagnens fönster så ska du få ett tidsbesparande tips!

---
Gått för dagen!

  682 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Magnus Redin, tisdagen 4 december 2012, 12:05:44 @ Jenka

Ett vanligt problem vid plankorsningar är att folk litar på att tågen går som de brukar och blint kör över obevakade korsningar, inte saktar ner inför bevakade korsningar och i värsta fall kryssar förbi liggande bommar, det senare är vanligare med cykel och gångtrafikanter. Hur och när banor trafikeras förändras och det kan t.ex. komma flera tåg efter varandra och vid dubbla spår kan det komma ett tåg från andra hållet efter att det första har passerat.

Det är nog ungefär samma psykologi som gör att stressade pendlare vänjer sig vid att göra farliga omkörningar, det har gått bra tidigare.

Sedan är frågan hur duktig man skall vara, jag litar tämligen blint på att vägskydd som blinkar att de är i drift fungerar, det förefaller vara ungefär samma risktagning som att inte gardera sig för att bakaxeln kan lossna.

  634 visningar

Bommar vid plankorsning?

av petter @, stockholm, tisdagen 4 december 2012, 17:24:23 @ Jenka

Har kört fast lite nu, skulle vilja veta hur bommarna styrs automatiskt av tåget. Varför går inte bommarna ner fast det kommer ett tåg?

Jag har inte läst om något fall då vägskyddsanläggningen inte fungerat så länge jag läst på postvagnen(cirka 1 år).

  447 visningar

Bommar vid plankorsning?

av soren60, tisdagen 4 december 2012, 17:50:34 @ petter

Jag har inte läst om något fall då vägskyddsanläggningen inte fungerat så länge jag läst på postvagnen(cirka 1 år).

Jag vart vittne till det för några dagar sedan.
Plankorsningen norr om Säters station, klockorna startade men bommarna gick aldrig ned.
Ett ensamt Rc-lok passerade.

  439 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Bernt Talbrant @, Borås / Nässjö, tisdagen 4 december 2012, 18:22:34 @ soren60

Jag har inte läst om något fall då vägskyddsanläggningen inte fungerat så länge jag läst på postvagnen(cirka 1 år).

Jag vart vittne till det för några dagar sedan.
Plankorsningen norr om Säters station, klockorna startade men bommarna gick aldrig ned.
Ett ensamt Rc-lok passerade.

Men då körde väl loket ganska sakta?

  440 visningar

Bommar vid plankorsning?

av soren60, tisdagen 4 december 2012, 22:37:08 @ Bernt Talbrant

Men då körde väl loket ganska sakta?

Nix, normal fart.
Dock var det ett ensamt lok.

Det var mitt i natten och såg det på ganska långt håll.
Jag reflekterade över att klockorna pinglade så kort tid.

  332 visningar

Bommar vid plankorsning?

av H Karlsson, tisdagen 4 december 2012, 22:44:11 @ soren60

Men då körde väl loket ganska sakta?

Nix, normal fart.
Dock var det ett ensamt lok.

Det spelar ingen roll om det var ett ensamt lok. Bommarna ska gå ned oavsett.

Det var mitt i natten och såg det på ganska långt håll.
Jag reflekterade över att klockorna pinglade så kort tid.

Det låter som en växlingsrörelse som satte igång klockorna och körde när de såg att ingen var i närheten men då borde inte tåget ha hållit normal hastighet.
Om du är säker på din iakttagelse att tåget passerade i normal hastighet bör du definitivt anmäla händelsen till Trafikverket för undersökning av vägskyddsanläggningen. Förslagsvis till det Gävlenummer som står i högerspalten i nedanstående länk:
http://www.trafikverket.se/Kontakta-oss/Ring1/

---
Tryckt tidtabell åter nu!

  338 visningar

Bommar vid plankorsning?

av JDS @, onsdagen 5 december 2012, 08:30:49 @ soren60

Jag har inte läst om något fall då vägskyddsanläggningen inte fungerat så länge jag läst på postvagnen(cirka 1 år).

Jag vart vittne till det för några dagar sedan.
Plankorsningen norr om Säters station, klockorna startade men bommarna gick aldrig ned.
Ett ensamt Rc-lok passerade.

Är det mycket snö så kan bommarna eventuellt fastna i snödrivorna. I detta fall kommer dock såväl ljus- som ljudsignaler att varna tills tåget har passerat, vilket det skall göra med reducerad hastighet (högst 40 km/h).

På stationer kan det även inträffa att det inte går att ställa någon tågväg. I detta fall kan tåget behöva passera vägen utan att någon varningssignalering alls sker. Även i detta fall är hastigheten reducerad.

Notera dock att "normal" hastighet på många stationer är just 40 km/h så det kan upplevas som att tåget bara kör förbi utan att märka något speciellt, även om allt egentligen är under kontroll.

Att en vägskyddsanläggning på linjen fallerar så att det kommer ett tåg i full fart utan någon varningssignalering är extremt osannolikt!

---
[image]

Jag vet en hel del, bl a allt.

  291 visningar

Bommar vid plankorsning?

av soren60, onsdagen 5 december 2012, 12:01:48 @ JDS

Är det mycket snö så kan bommarna eventuellt fastna i snödrivorna. I detta fall kommer dock såväl ljus- som ljudsignaler att varna tills tåget har passerat, vilket det skall göra med reducerad hastighet (högst 40 km/h).

På stationer kan det även inträffa att det inte går att ställa någon tågväg. I detta fall kan tåget behöva passera vägen utan att någon varningssignalering alls sker. Även i detta fall är hastigheten reducerad.

Notera dock att "normal" hastighet på många stationer är just 40 km/h så det kan upplevas som att tåget bara kör förbi utan att märka något speciellt, även om allt egentligen är under kontroll.

Att en vägskyddsanläggning på linjen fallerar så att det kommer ett tåg i full fart utan någon varningssignalering är extremt osannolikt!

40km/h kan det mycket väl ha varit.
Men inte, typ, 5km/h.

Finns det någon förregling, som känner av att bommarna verkligen är fällda?

  266 visningar

Bommar vid plankorsning?

av ztenlund, onsdagen 5 december 2012, 12:12:18 @ soren60

Är det mycket snö så kan bommarna eventuellt fastna i snödrivorna. I detta fall kommer dock såväl ljus- som ljudsignaler att varna tills tåget har passerat, vilket det skall göra med reducerad hastighet (högst 40 km/h).

På stationer kan det även inträffa att det inte går att ställa någon tågväg. I detta fall kan tåget behöva passera vägen utan att någon varningssignalering alls sker. Även i detta fall är hastigheten reducerad.

Notera dock att "normal" hastighet på många stationer är just 40 km/h så det kan upplevas som att tåget bara kör förbi utan att märka något speciellt, även om allt egentligen är under kontroll.

Att en vägskyddsanläggning på linjen fallerar så att det kommer ett tåg i full fart utan någon varningssignalering är extremt osannolikt!

40km/h kan det mycket väl ha varit.
Men inte, typ, 5km/h.

Finns det någon förregling, som känner av att bommarna verkligen är fällda?

Vfsi och vsi slår väl inte om till vitt respektive fast sken förrän bommarna är fällda?

(Med den vanliga reservationen om teknikens under och så vidare, förstås.)

  263 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Funderingar under hatten, Överum, onsdagen 5 december 2012, 12:23:30 @ ztenlund

Är det mycket snö så kan bommarna eventuellt fastna i snödrivorna. I detta fall kommer dock såväl ljus- som ljudsignaler att varna tills tåget har passerat, vilket det skall göra med reducerad hastighet (högst 40 km/h).

På stationer kan det även inträffa att det inte går att ställa någon tågväg. I detta fall kan tåget behöva passera vägen utan att någon varningssignalering alls sker. Även i detta fall är hastigheten reducerad.

Notera dock att "normal" hastighet på många stationer är just 40 km/h så det kan upplevas som att tåget bara kör förbi utan att märka något speciellt, även om allt egentligen är under kontroll.

Att en vägskyddsanläggning på linjen fallerar så att det kommer ett tåg i full fart utan någon varningssignalering är extremt osannolikt!

40km/h kan det mycket väl ha varit.
Men inte, typ, 5km/h.

Finns det någon förregling, som känner av att bommarna verkligen är fällda?


Vfsi och vsi slår väl inte om till vitt respektive fast sken förrän bommarna är fällda?

(Med den vanliga reservationen om teknikens under och så vidare, förstås.)

I Överum Ukna-vägen slår de om när bommarna är halvvägs på väg ner ... (½-bommar)
Det är väl olika med olika typ anläggningar
/ Hannu med hatten

  274 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Hans W @, onsdagen 5 december 2012, 13:20:43 @ Funderingar under hatten

Är det inte så att halvbommar får ses som en förstärkt ljud-och ljusanläggning? Dvs det blir vitt i V-signalen (för tåget) redan efter viss tid med ljud- och ljussignalering oavsett om bommarna är nere eller ej? Eller har jag missförstått något?

  246 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av H Karlsson, onsdagen 5 december 2012, 13:38:37 @ Hans W

Är det inte så att halvbommar får ses som en förstärkt ljud-och ljusanläggning? Dvs det blir vitt i V-signalen (för tåget) redan efter viss tid med ljud- och ljussignalering oavsett om bommarna är nere eller ej? Eller har jag missförstått något?

Det blir inte vitt för tåget efter en viss tid utan det blir vitt när bommarna har fällts ett visst antal grader.
Orsaken är att man vill minimera tiden som bommarna ligger nere. (De skulle behöva börja fällas tidigare om de ska vara helt nere för att tåget ska få klarsignal i tid). Ligger halvbommar nere längre än nödvändigt så finns det en risk att bilister börjar köra runt dem.

---
Tryckt tidtabell åter nu!

  242 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Bobo L @, onsdagen 5 december 2012, 22:18:53 @ H Karlsson

Är det inte så att halvbommar får ses som en förstärkt ljud-och ljusanläggning? Dvs det blir vitt i V-signalen (för tåget) redan efter viss tid med ljud- och ljussignalering oavsett om bommarna är nere eller ej? Eller har jag missförstått något?


Det blir inte vitt för tåget efter en viss tid utan det blir vitt när bommarna har fällts ett visst antal grader.
Orsaken är att man vill minimera tiden som bommarna ligger nere. (De skulle behöva börja fällas tidigare om de ska vara helt nere för att tåget ska få klarsignal i tid). Ligger halvbommar nere längre än nödvändigt så finns det en risk att bilister börjar köra runt dem.

Stämmer säkert. Såvitt jag vet går vsi (=vägsignalen, den riktar sig till lokföraren) till vitt sken när (halv)bommarna rört sig 15 grader från vertikallinjen...

---
Gått för dagen!

  240 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Lars-Henrik Eriksson, torsdagen 6 december 2012, 09:18:51 @ Bobo L

Stämmer säkert. Såvitt jag vet går vsi (=vägsignalen, den riktar sig till lokföraren) till vitt sken när (halv)bommarna rört sig 15 grader från vertikallinjen...

Det stämmer att vsi riktas mot lokföraren, men det skall inte uttydas vägsignal utan vägkorsningssignal. Vägsignalen är den signal som är riktad mot vägen.

  226 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Bobo L @, torsdagen 6 december 2012, 11:40:08 @ Lars-Henrik Eriksson

Det stämmer att vsi riktas mot lokföraren, men det skall inte uttydas vägsignal utan vägkorsningssignal. Vägsignalen är den signal som är riktad mot vägen.

Jamenvadtusandetvetjagväl! Förklara istället varför jag fick hjärnsläpp och klåpade till benämningarna! :-v :-rod

---
Gått för dagen!

  222 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Lars-Henrik Eriksson, torsdagen 6 december 2012, 13:34:34 @ Bobo L

Det stämmer att vsi riktas mot lokföraren, men det skall inte uttydas vägsignal utan vägkorsningssignal. Vägsignalen är den signal som är riktad mot vägen.


Jamenvadtusandetvetjagväl! Förklara istället varför jag fick hjärnsläpp och klåpade till benämningarna! :-v :-rod

Jag är en för vänlig själ för att vilja förklara det.

  213 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Bobo L @, torsdagen 6 december 2012, 17:34:12 @ Lars-Henrik Eriksson

Det stämmer att vsi riktas mot lokföraren, men det skall inte uttydas vägsignal utan vägkorsningssignal. Vägsignalen är den signal som är riktad mot vägen.


Jamenvadtusandetvetjagväl! Förklara istället varför jag fick hjärnsläpp och klåpade till benämningarna! :-v :-rod


Jag är en för vänlig själ för att vilja förklara det.

:-P :-v

---
Gått för dagen!

  201 visningar

Bommar vid plankorsning? Annat vid halvbommar?

av Göran Kannerby ⌂ @, Växjö, fredagen 7 december 2012, 08:56:35 @ Lars-Henrik Eriksson

Stämmer säkert. Såvitt jag vet går vsi (=vägsignalen, den riktar sig till lokföraren) till vitt sken när (halv)bommarna rört sig 15 grader från vertikallinjen...


Det stämmer att vsi riktas mot lokföraren, men det skall inte uttydas vägsignal utan vägkorsningssignal. Vägsignalen är den signal som är riktad mot vägen.

Vägskyddssignal på JTF-språk.

(ville bara tolka säo-vokabulären)

:-)

---
: - )

Järnvägsgeneralist, kan ganska lite om väldigt mycket.

Läs gärna mellan raderna, men tänk på att det inte är jag som skrivit där. Själv läser jag oftast bara de skrivna raderna.

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam.

  194 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Lars-Henrik Eriksson, onsdagen 5 december 2012, 12:55:40 @ soren60

Finns det någon förregling, som känner av att bommarna verkligen är fällda?

Ibland, men man går ifrån det mer och mer eftersom det leder till väldigt långa liggtider eftersom bommarna måste fällas längre i förväg.

  253 visningar

Bommar vid plankorsning?

av Göran Kannerby ⌂ @, Växjö, onsdagen 5 december 2012, 08:49:18 @ petter

Har kört fast lite nu, skulle vilja veta hur bommarna styrs automatiskt av tåget. Varför går inte bommarna ner fast det kommer ett tåg?


Jag har inte läst om något fall då vägskyddsanläggningen inte fungerat så länge jag läst på postvagnen(cirka 1 år).

Jag har skrivit om ett fall som inträffade på 1990-talet mellan Emmaboda och Karlskrona. Det blev tidningsskriverier. Banverket anmodade SJ att inkomma med utredning, men de nöjde sig med att konstatera att föraren inte iakttagit något onormalt.

Men det är extremt ovanligt.

---
: - )

Järnvägsgeneralist, kan ganska lite om väldigt mycket.

Läs gärna mellan raderna, men tänk på att det inte är jag som skrivit där. Själv läser jag oftast bara de skrivna raderna.

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam.

  284 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum