Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Nykarleby Jernväg (33 bilder) (Bildvagnen)

av pgr @, onsdagen 22 februari 2012, 11:55:08

Tänkte visa ett antal bilder från 600 mm-museijärnvägen Nykarleby Jernväg i Kovjoki i Finland, samt banvallen som går från Kovjoki till Nykarleby och vidare till Andra sjöns hamn, som jag tagit förra året.

Den 1,9 km långa museijärnvägen, som går från Kovjoki station vid Österbottenbanan till riksväg 8:s bro i Kovjoki, har funnits på sin plats sedan 1989, och är byggd på samma banvall på vilken det tidigare gått två olika järnvägar. Först en 12 km lång 600 mm-bana Kovjoki-Nykarleby-Andra sjön (havet) från och med år 1902, ägd av Nykarleby stad. Denna bana var redan från början en ekonomisk katastrof för sin ägare, och såldes för rivning 1916.

Efter smalspårsbanan byggdes det 1949 en statlig bredspårig järnväg mellan Kovjoki och Nykarleby (8 km), men inte heller den var någon större framgång (Nykarleby är litet och det finns ingen tyngre industri på orten), och banan lades ned 1982.

[image]

Stationshuset i Kovjoki. Persontåg på Österbottenbanan stannade här 1886-1983. Godstrafiken är nedlagd sedan 1976, och bemanningen drogs in 1982.

[image]

En fd närtrafikvagn (litt. Ei) som fungerar som cafévagn vid stationen.

[image]

Ett smalspårståg har ankommit till Kovjoki och ångloket Emma (NJ 1) gör rundgång.

[image]

[image]

Emma. Loket är byggt av Lokomo Ab i Tammerfors 1937 och har 20 km/h som största tillåtna hastighet.

[image]

Lokstallet i Kovjoki. Längst fram ett Simplexlok byggt i England 1953.

[image]

Ångloket Laura (NJ 2, Lokomo 1937).

[image]

En passagerarvagn byggd 1901, som trafikerat den ursprungliga smalspåriga järnvägen mellan Kovjoki och Andra sjön.

[image]

Ett tåg avgår från Kovjoki till museibanans slutpunkt vid riksväg 8.

[image]

[image]

På väg ut från Kovjoki station. Skylten till vänster varnade mellan 1.12.1981 (ibruktagandet av elektrifieringen Seinäjoki-Karleby) och oktober 1983 (Nykarlebybanans rivning) tåg från Nykarleby för 25 kV i kontaktledningen.

[image]

Utfartskurvan från Kovjoki. De gröna passagerarvagnarna kommer från 1952 nedlagda Riihimäki-Loppi järnväg (RLR) och den röda konduktörsvagnen från Lahnus järnväg i Esbo.

[image]

Museijärnvägens enda mellanliggande trafikplats Mjökan.

På skylten står det Siklax som en rest från Finlands Svenska Televisions (FST) filminspelning här för några år sedan (Colorado Avenue).

[image]

Sidospåret i Mjökan med blandade godsvagnar.

[image]

Tåget på väg från Mjökan till riksväg 8 (Åttan). Video tagen då tåget passerar i andra riktningen:
http://www.youtube.com/watch?v=Lde7IR0jcwU

[image]

Smalspårsidyll med visslingsmärke mellan Mjökan och Åttan.

[image]

Banans slutpunkt i Åttan. Under den bredspåriga banans tid såg platsen ut så här:
http://vaunut.org/kuva/57826

[image]

Tåg ankommer till Åttan.

[image]

Rundgång.

[image]

Plattformen och sidospåret i Åttan.

[image]

Banvall mellan riksväg 8 och Nykarleby. På den här platsen låg den bredspåriga banans enda mellanliggande hållplats Lippjärv 1950-1956. Det går ingen väg till platsen förutom den som är anlagd på fd banvallen.

[image]

Lite före Nykarleby centrum skiljs bredspårsbanvallen och smalspårsbanvallen åt. Bredspåret vek av till höger till ett industriområde där stationen låg, medan smalspåret fortsatte till centrum (och vidare till Andra sjön) längs nuvarade Bangatan.

[image]

Det bredspåriga stationsområdet i Nykarleby. Nykarleby hade bredspårig persontrafik åren 1949-1956 (persontågen gick Nykarleby-Kovjoki-Bennäs-Jakobstad).

Bensindriven Hilding Carlsson-motorvagn i Nykarleby 1950

En antal bilder från tiden då spåren ännu låg på plats:
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/jvgfors/0setjvg.htm

[image]

Stationshuset används idag av en lastbilsåkeri.

[image]

Fd smalspårsbangård på Bangatan. På platsen där smalspårets stationshus låg finns det idag ett daghem.

[image]

Bangatan. Spåret låg på vänstra sidan av gatan.

[image]

Bron över Lappo älv (Kyrkbron) med Nykarleby kyrka i bakgrunden. Smalspåret gick där var den vänstra trottoaren på bron finns idag:
http://www.nykarlebyvyer.nu/bilder/diverse/NJTAGBRO.JPG

[image]

Den enda kvarvarande resten från den ursprungliga smalspårsbanvallen (till höger) nära Stjärnhallen mellan Nykarleby och Andra sjön. I övrigt är banvallen mellan Nykarleby och Andra sjön ombyggd till gångväg.

[image]

Bergsskärning på bansträckningen mellan Nykarleby och Andra sjön.

[image]

Framme i Andra sjöns hamn.

[image]

Andra sjön. Den större rödbruna byggnaden är ett gammalt tullmagasin. Redan för hundra år sedan var hamnen för grund för större båtar, vilket var en av de största orsakerna bakom smalspårsbanans dåliga lönsamhet.

[image]

Byggnader i Andra sjön.

  3038 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av Granis, onsdagen 22 februari 2012, 12:17:19 @ pgr
redigerad av Granis, onsdagen 22 februari 2012, 12:18:01

Intressanta bilder från en trevlig bygd och bana jag dessvärre aldrig besökt. Än i varje fall :-) Extra trevligt att banan också har en "genuin förebild" som 600 bana. Finns det f ö några utbyggnadsplaner för den? Närmare Nykarleby då; Ett Stort Hinder i form av en väg är ju redan fixat tack vare viadukten som tillkom på "bredspårstiden", men jag kan tänka mig det skulle ställa till problem om man ville bygga tillbaka banan i och framförallt genom Nykarleby: Riva hus och så är sällan realistiskt och uppskattat om man vill bygga en museibana (också). Så till Andra Sjön lär väl banan knappast kunna återuppbyggas? Eller?

/ L G ;-)

  965 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av pgr @, onsdagen 22 februari 2012, 13:00:18 @ Granis

Intressanta bilder från en trevlig bygd och bana jag dessvärre aldrig besökt. Än i varje fall :-) Extra trevligt att banan också har en "genuin förebild" som 600 bana. Finns det f ö några utbyggnadsplaner för den? Närmare Nykarleby då; Ett Stort Hinder i form av en väg är ju redan fixat tack vare viadukten som tillkom på "bredspårstiden", men jag kan tänka mig det skulle ställa till problem om man ville bygga tillbaka banan i och framförallt genom Nykarleby: Riva hus och så är sällan realistiskt och uppskattat om man vill bygga en museibana (också). Så till Andra Sjön lär väl banan knappast kunna återuppbyggas? Eller?

Rent tekniskt skulle banan antagligen gå att återuppbygga ända fram till Andra sjön. På de svåraste ställena, korsningen mellan Sollefteågatan och Kyrkogatan och västra ändan av Kyrkobron/Brostugan, är husen desamma som för hundra år sedan. Fungerade det med de kurvradierna då så antar jag att det också skulle fungera idag.

Jag vet inte om det finns några utbyggnadsplaner för närvarande, men ett stort problem med sådana är i alla fall bristen på resurser. Föreningen som driver banan är liten, och det krävs ganska mycket personal (och pengar) för att bygga och driva exempelvis en 8 km lång järnväg till Nykarleby centrum.

  888 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av Granis, onsdagen 22 februari 2012, 13:56:43 @ pgr

Jag vet inte om det finns några utbyggnadsplaner för närvarande, men ett stort problem med sådana är i alla fall bristen på resurser. Föreningen som driver banan är liten, och det krävs ganska mycket personal (och pengar) för att bygga och driva exempelvis en 8 km lång järnväg till Nykarleby centrum.

Det finns dock både hopp och förebilder från andra föreningar som en gång i tiden också ansåg sig "vara för små" för att klara av längre banor (mm): Här ute i Östersjön t ex. Och eftersom vi är med i samma europeiska fami.. union så borde förutsättningarna kunna vara åtminstone likartade. Om man vet vad man vill och sköter sina kort rätt s a s.

/ L G :-)

  838 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av tågluffaren ⌂ @, Sollentuna, onsdagen 22 februari 2012, 12:17:52 @ pgr

Trevliga bilder :)

---
konfettimoln.com
Konduktör på Lidingöbanan och Spårväg City

  896 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av Robert Sand @, Karleby, Finland, onsdagen 22 februari 2012, 14:22:14 @ pgr

Trevliga bilder jo! Tydligen tagna första maj.
Just den dagen hade vi bara ett lok i trafik pga att Treans panna inte gick genom besiktningen och att pannstenen i Lauras panna reagerade med vårt nya avhärdade vatten samt tillsatsämnena som skall hålla pannstenen borta. Detta ledde till att vattnet började "koka över" och drogs med i cylindrarna. Problemet löstes då vi bytte allt vatten i pannan.

Planer på att förlänga banan har vi inte och det beror till största delen på att vi inte är tillräckligt många aktiva medlemar. Dessutom är resan tur retur på 20-25min helt tillråcklig för de flesta. Om Kovjoki vore en station där VR stannade kunde det se annorlunda ut.

  850 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av TKO @, Årsta, onsdagen 22 februari 2012, 15:34:22 @ Robert Sand

Trevliga bilder jo! Tydligen tagna första maj.
Just den dagen hade vi bara ett lok i trafik pga att Treans panna inte gick genom besiktningen och att pannstenen i Lauras panna reagerade med vårt nya avhärdade vatten samt tillsatsämnena som skall hålla pannstenen borta. Detta ledde till att vattnet började "koka över" och drogs med i cylindrarna. Problemet löstes då vi bytte allt vatten i pannan.

Planer på att förlänga banan har vi inte och det beror till största delen på att vi inte är tillräckligt många aktiva medlemar. Dessutom är resan tur retur på 20-25min helt tillråcklig för de flesta. Om Kovjoki vore en station där VR stannade kunde det se annorlunda ut.

Jag tänkte just fråga (eller kolla upp) om VR stannar i Kovjoki...

Går det att ta sej till Kövjoki med buss - eller måste man ha bil för att ta sej dit?

Det verkar vara en trevlig bana, får väl försöka ta mej dit. Men det blir nog inte första maj i år - då har jag andra tåg att tämnka på!

---
----------------------------------------
Thomas K Ohlsson
järnvägsamatör - kan inget om allt
[image]

  805 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av Robert Sand @, Karleby, Finland, onsdagen 22 februari 2012, 15:47:49 @ TKO

Tyvärr är det i princip omöjligt att ta sig till Kovjoki med kollektivtrafik. Om någon är påväg till Kovjoki löns det att ta tåget till Bännes och därifrån vidare med taxi till Kovjoki station.

  829 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av TKO @, Årsta, onsdagen 22 februari 2012, 15:57:22 @ Robert Sand

Tyvärr är det i princip omöjligt att ta sig till Kovjoki med kollektivtrafik. Om någon är påväg till Kovjoki löns det att ta tåget till Bännes och därifrån vidare med taxi till Kovjoki station.

Jag får väl kolla upp det!

Det såg i varje fall trevligt ut...

---
----------------------------------------
Thomas K Ohlsson
järnvägsamatör - kan inget om allt
[image]

  793 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av pgr @, onsdagen 22 februari 2012, 15:52:36 @ TKO

Går det att ta sej till Kövjoki med buss - eller måste man ha bil för att ta sej dit?

Till Kovjoki går det inga bussar (utom en gång i veckan på fredagar, och då bara i andra riktningen). Vill man åka dit kollektivt så är det buss till Nykarleby eller tåg till Bennäs som gäller, och därefter taxi eller gång/cykel.

Väljer man att gå från Nykarleby så kan det löna sig att promenera längs den gamla banvallen som är något kortare än landsvägen (6 km mellan Nykarleby torg/busstation och riksåttans bro i Kovjoki).

  789 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av Tågluffare, Torslanda, onsdagen 22 februari 2012, 15:17:32 @ pgr

Trevliga lite "småputtriga" och mysiga bilder!
Det är väl i dessa trakter som man pratar mer svenska än någonstans i Sverige?
;-)

//T

  813 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av pgr @, onsdagen 22 februari 2012, 15:57:50 @ Tågluffare

Det är väl i dessa trakter som man pratar mer svenska än någonstans i Sverige?

I Nykarleby kommun har 89 procent av invånarna svenska som modersmål, i den västra grannkommunen Vörå 83 procent och i den östra grannkommunen Pedersöre 90 procent.

I Nykarleby finns det 7 procent finskspråkiga och 4 procent personer med ett främmande språk som modersmål.

  794 visningar

Nykarleby Jernväg (33 bilder)

av AK44, onsdagen 22 februari 2012, 19:14:52 @ pgr

Jag besökte Nykarleby en gång på senare halvan av sjuttiotalet. Naturligtvis såg jag ingen järnväg då och sökte inte någon heller. Men för min minnesbild känner jag igen bilderna på kyrkan och bron över älven.

Tack för dom!

  770 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum