Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också (Allmänt)

av Bobo L @, sndagen 22 maj 2011, 11:05:22

I ett annat inlägg ( HÄR! )undrade Djungelbjörnen över en bro på Nyköpingsbanan. Med avstamp i den undringen visar jag några bilder jag tog i juli 2010 på en motsvarande bro mellan Kimstad och Norsholm, och dessutom en intilliggande bro som visserligen inte överbryggar någon järnväg utan Motala Ström. Vackert så det räcker, åk dit och nujt av bron och av utsikten! ;-)

Vi börjar där vi slutade i bildgåtan från Kimstad ( HÄR! ) med en bild från linjen strax söder om Kimstad. Norrlandsliknande terräng, och järnvägen och Motala Ström följs åt men som tågresenär ser man föga av detta eftersom terrängen och en tät lövskärm döljer mycket.

[image]

[image]


Mellan Kimstad och Norsholm, närmare Norsholm dessutom, går en liten landsväg västerut och korsar över stamstråket på en urgammal betongbro. Bron är troligen byggd som en av många på olika platser vid denna tid, sin tids standardbro helt enkelt. Här som på många andra håll dimensionerades den för att ge plats för ett kommande dubbelspår. Just den här är dessutom speciell på ett sätt som (troligen) ingen av de andra samtida broarna är. Vad är det jag tänker på?

Först en bild västerut, med bron i bakgrunden

[image]


Så en bild österut från samma plats, sett mot landsvägen som löper parallellt med järnvägen

[image]

[image]


Svaret på textgåtan framgår av dessa båda bilder, om man vet vad man ska titta efter!

[image]

[image]


Men vi fortsätter den lilla landsvägen bortom järnvägen, fram till Motala Ström, och vad finner vi väl här? Jo, titta titta här så ska ni få se! :-)

[image]

[image]


Motala Ström söderut, mot Norsholm

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]


Har det gått en äldre väg brant ner mot vattnet, och som stängdes av med ett äldre räcke när den här bron öppnades för snart 100 år sedan? Det äldre räcket har i vilket fall i modernare tid kompletterats med ett sk Kolswa-räcke (det galvade räcket).

[image]

---
Gått för dagen!

  1710 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också

av Leif D ⌂, Peking, sndagen 22 maj 2011, 12:37:52 @ Bobo L

Och svaret på gåtan, torde väl vara, att järnvägsbron förr i tiden även gick över ett tredje spår, som till hörde det smalspår (891 mm) som gick parallellt men den dubbelspåriga stambanan mellan Kimstad och Norsholm.
Av denna anledning ligger stambanans båda spår ocentrerat under bron.

  1217 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också

av Granis, sndagen 22 maj 2011, 13:54:41 @ Leif D

Det är väl så att dubbelspåret ligger centrerat under bron idag då man sedan smalspåret försvunnit ökat avståndet mellan spåren i samband med upprustningar? Tidigare gick de mer åt väster för att ge plats åt smalspåret längst österut. Fast det kanske inte gäller under alla broar på sträckan? Man lär kunna se "de ocentrerade" fästena för den gamla kontaktledningen under några av dom. Dock inga rester av smalspår nånstans. Eller?

/ L G

  1164 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också

av HJP @, sndagen 22 maj 2011, 17:33:47 @ Granis

Det är väl så att dubbelspåret ligger centrerat under bron idag då man sedan smalspåret försvunnit ökat avståndet mellan spåren i samband med upprustningar?

/ L G

****
Nej, om inget har hänt de senaste sex åren, så ligger inte dubbelspåret centrerat. Jag plåtade bron från förarhytten innan jag slutade vid SJ, men en hårddiskkrasch gör att jag inte kan visa bilden :-(
Utrymmet för 891, är nedanför slänten, där fotografen stått, så det syns inte på bilden.

HJP

  1089 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också

av Leif D ⌂, Peking, mndagen 23 maj 2011, 00:56:58 @ Granis
redigerad av Leif D, mndagen 23 maj 2011, 00:58:40

Det är väl så att dubbelspåret ligger centrerat under bron idag då man sedan smalspåret försvunnit ökat avståndet mellan spåren i samband med upprustningar? Tidigare gick de mer åt väster för att ge plats åt smalspåret längst österut. Fast det kanske inte gäller under alla broar på sträckan? Man lär kunna se "de ocentrerade" fästena för den gamla kontaktledningen under några av dom. Dock inga rester av smalspår nånstans. Eller?

/ L G

Nej nej, de har inte flyttats nått spår här inte. Jag har själv varit med om slipersbyte på sträckan under 90-talet. Det torde vara det senaste som gjorts.
Men eftersom allt sånt oftast sker under full trafik, korta disp-tider, varför sånt inte är möjligt.
Man har ju inte ens brytt sig om att ta bort krokarna runt den f.d. plattformen i Norsholm, vilket syns på dessa bilder.
[image]
[image]
Norsholm, 2010-04-26 09:21:56, Foto Leif D.

Sen en bild tagen precis söder om den södra av broarna, där syns att spårmittavståndet är tämligen normal på platsen.
[image]
Norsholm, 2007-01-24 09:56:07, Foto Leif D.

Smalspårsbanvallen är f.ö. tydlig där den ligger, i vart fall mellan broarna och söder ut till f.d. Norsholms bangård. Banvallen används som underhållsväg på platsen.

  999 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Broar! Textgåta också

av LasseE @, Stockholm, sndagen 22 maj 2011, 12:43:17 @ Bobo L

Bron skulle ju inte bara spänna över ett dubbelspår utan även smalspåret Kimstad - Norsholm.

  1200 visningar

Textgåta: Rätt svar!

av Bobo L @, sndagen 22 maj 2011, 13:13:19 @ LasseE

Bron skulle ju inte bara spänna över ett dubbelspår utan även smalspåret Kimstad - Norsholm.

Javisst har du och Leif D helt rätt. Under bron passerade en gång i tiden också smalspåret, och skrönorna berättar om kappkörningar mellan lokförarna på stora och lilla järnvägen! Måste ha varit njutbart att stå på en öppen plattform i ett persontåg och höra ljudsensationerna när ett B-lok och ett smalspårslok kämpade för att bli först mellan Kimstad och Norsholm! :-P

---
Gått för dagen!

  1198 visningar

Textgåta: Rätt svar! Sanning eller skrönor från Kimstad

av Leif B @, sndagen 22 maj 2011, 13:55:19 @ Bobo L

Bron skulle ju inte bara spänna över ett dubbelspår utan även smalspåret Kimstad - Norsholm.


Javisst har du och Leif D helt rätt. Under bron passerade en gång i tiden också smalspåret, och skrönorna berättar om kappkörningar mellan lokförarna på stora och lilla järnvägen! Måste ha varit njutbart att stå på en öppen plattform i ett persontåg och höra ljudsensationerna när ett B-lok och ett smalspårslok kämpade för att bli först mellan Kimstad och Norsholm! :-P

... skildrade på grannforat.

/Leif

  1181 visningar

Textgåta: Rätt svar!

av Olof Lagerkvist ⌂ @, Borås, sndagen 22 maj 2011, 21:10:45 @ Bobo L

Bron skulle ju inte bara spänna över ett dubbelspår utan även smalspåret Kimstad - Norsholm.


Javisst har du och Leif D helt rätt. Under bron passerade en gång i tiden också smalspåret, och skrönorna berättar om kappkörningar mellan lokförarna på stora och lilla järnvägen! Måste ha varit njutbart att stå på en öppen plattform i ett persontåg och höra ljudsensationerna när ett B-lok och ett smalspårslok kämpade för att bli först mellan Kimstad och Norsholm! :-P

:-D

Det fanns en liknande historia i någon bok angående infarten söderifrån till Limmared där smalspåriga FJ och normalspåriga VCJ gick sida vid sida några kilometer. Jag kommer inte ihåg så mycket av historien mer än citatet "jag ger f-n i leksakstågen!"... För de intresserade tror jag historien återfanns i boken "Pyttebanan".

---
Olof Lagerkvist
Avgång.nu Trafikinfo

Banvallsarkeologi
http://youtube.com/da9718
http://panoramio.com/user/654719

  1023 visningar

Textgåta: Rätt svar!

av Ville, sndagen 22 maj 2011, 22:24:09 @ Bobo L

Bron skulle ju inte bara spänna över ett dubbelspår utan även smalspåret Kimstad - Norsholm.


Javisst har du och Leif D helt rätt. Under bron passerade en gång i tiden också smalspåret, och skrönorna berättar om kappkörningar mellan lokförarna på stora och lilla järnvägen! Måste ha varit njutbart att stå på en öppen plattform i ett persontåg och höra ljudsensationerna när ett B-lok och ett smalspårslok kämpade för att bli först mellan Kimstad och Norsholm! :-P

Det finns en bro till över järnvägen. Den privata som går till Norsholms gård.
Uppförda år 1919 vid dubbelspårsbygget.

Länstyrelsens skrift - sid 23-24 (pdf)

  1021 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Sveriges första betongbro?

av Leif B @, sndagen 22 maj 2011, 14:07:04 @ Bobo L

[image]

[image]

Är det sveriegs första betongbro? Som jämförelse kan nämnas att världens första järnvägsbro i armerad betong började byggas samma är som vägbron i Norsholm blev klar. Den har också ett liknande valv.

Tack för bilderna på vägbron, som jag inte kände till trots att jag passerat både på järnvägen och vägen mellan Kimstad och Norsholm!

/Leif

  1166 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Sveriges första betongbro?

av Hans Broman @, Enhörna, sndagen 22 maj 2011, 17:01:41 @ Leif B

Är det sveriegs första betongbro? Som jämförelse kan nämnas att världens första järnvägsbro i armerad betong började byggas samma är som vägbron i Norsholm blev klar. Den har också ett liknande valv.

Tack för bilderna på vägbron, som jag inte kände till trots att jag passerat både på järnvägen och vägen mellan Kimstad och Norsholm!

/Leif

Inlandsbanans bro väster om Hoting brukar sägas vara Sveriges första järnvägsbro i betong, om än stenklädd så att man inte ser betongen så lätt. Uppenbarligen kan det inte ha varit armerad betong, men ändå betong. Enligt Järnvägsdata tog detta avsnitt av Inlandsbanan i bruk 1913. I Järnvägsdata kallas vattendraget "Tåsjöälven gren 1". Förr har det också brukat kallas Flåsjöälven.

  1102 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Sveriges första betongbro?

av Hans XH Karlsson, sndagen 22 maj 2011, 17:15:33 @ Hans Broman

Är det sveriegs första betongbro? Som jämförelse kan nämnas att världens första järnvägsbro i armerad betong började byggas samma är som vägbron i Norsholm blev klar. Den har också ett liknande valv.

Tack för bilderna på vägbron, som jag inte kände till trots att jag passerat både på järnvägen och vägen mellan Kimstad och Norsholm!

/Leif


Inlandsbanans bro väster om Hoting brukar sägas vara Sveriges första järnvägsbro i betong, om än stenklädd så att man inte ser betongen så lätt. Uppenbarligen kan det inte ha varit armerad betong, men ändå betong. Enligt Järnvägsdata tog detta avsnitt av Inlandsbanan i bruk 1913. I Järnvägsdata kallas vattendraget "Tåsjöälven gren 1". Förr har det också brukat kallas Flåsjöälven.

Flåsjöälven och Tåsjöälven gren 1 är inte samma bro.
På sträckan Lövberga-Hoting finns fyra järnvägsbroar.
Den första vid Brocksjöån ligger vid km 149+556-149+566.
Sedan betydligt närmare Hoting ligger broarna över Flåsjöälven och Tåsjöälven enligt följande:
Bron över Flåsjöälven (eller som bron förmellt heter Flåsjöån) ligger vid km 158+251-158+301
Bron över Tåsjöälv gren 1 ligger vid km 159+471-159+567.
Bron över Tåsjöälv gren 2 ligger vid km 160+309-160+369.

Det är bron över Flåsjöälven som har betongöverbyggnad (dock inklädd med granit) medan broarna vid de två grenarna av Tåsjöälven är stålbroar.
Nu har jag inte järnvägsdata tillgänglig men om det som du säger står att det är Tåsjöälven gren 1 som har betongbro så verkar det vara en felaktig uppgift då broarna tycks ha förväxlats.

  1113 visningar

Kimstad-Norsholm från landsvägen: Sveriges första betongbro?

av Hans Broman @, Enhörna, sndagen 22 maj 2011, 20:26:09 @ Hans XH Karlsson

Är det sveriegs första betongbro? Som jämförelse kan nämnas att världens första järnvägsbro i armerad betong började byggas samma är som vägbron i Norsholm blev klar. Den har också ett liknande valv.

Tack för bilderna på vägbron, som jag inte kände till trots att jag passerat både på järnvägen och vägen mellan Kimstad och Norsholm!

/Leif


Inlandsbanans bro väster om Hoting brukar sägas vara Sveriges första järnvägsbro i betong, om än stenklädd så att man inte ser betongen så lätt. Uppenbarligen kan det inte ha varit armerad betong, men ändå betong. Enligt Järnvägsdata tog detta avsnitt av Inlandsbanan i bruk 1913. I Järnvägsdata kallas vattendraget "Tåsjöälven gren 1". Förr har det också brukat kallas Flåsjöälven.


Flåsjöälven och Tåsjöälven gren 1 är inte samma bro.
På sträckan Lövberga-Hoting finns fyra järnvägsbroar.
Den första vid Brocksjöån ligger vid km 149+556-149+566.
Sedan betydligt närmare Hoting ligger broarna över Flåsjöälven och Tåsjöälven enligt följande:
Bron över Flåsjöälven (eller som bron förmellt heter Flåsjöån) ligger vid km 158+251-158+301
Bron över Tåsjöälv gren 1 ligger vid km 159+471-159+567.
Bron över Tåsjöälv gren 2 ligger vid km 160+309-160+369.

Det är bron över Flåsjöälven som har betongöverbyggnad (dock inklädd med granit) medan broarna vid de två grenarna av Tåsjöälven är stålbroar.
Nu har jag inte järnvägsdata tillgänglig men om det som du säger står att det är Tåsjöälven gren 1 som har betongbro så verkar det vara en felaktig uppgift då broarna tycks ha förväxlats.

Nej, det står inte så. Ingen skugga ska falla över Järnvägsdatas redaktörer. Min felaktiga och förhastade slutsats beror på att bara en bro mellan Lövberga och Hoting nämns i Järnvägsdata, nämligen "Tåsjöälv gran 1". Men jag ser nu i Järnvägsdatas läsanvisningar att endast broar som är längre än 75 meter nämns där. (Förutom det ovanliga fallet att en kortare bro avser en bankorsning.) Betongbron över Flåsjöån/Flåsjöälven är 50 meter lång, av km-angivelsen att döma. Nu har jag lärt mig något nytt (igen ;-)) .

  1055 visningar

Betongbron över Flåsjöån - reprisbilder

av Hans Broman @, Enhörna, sndagen 22 maj 2011, 20:34:46 @ Hans Broman

Är det sveriegs första betongbro? Som jämförelse kan nämnas att världens första järnvägsbro i armerad betong började byggas samma är som vägbron i Norsholm blev klar. Den har också ett liknande valv.

Tack för bilderna på vägbron, som jag inte kände till trots att jag passerat både på järnvägen och vägen mellan Kimstad och Norsholm!

/Leif


Inlandsbanans bro väster om Hoting brukar sägas vara Sveriges första järnvägsbro i betong, om än stenklädd så att man inte ser betongen så lätt. Uppenbarligen kan det inte ha varit armerad betong, men ändå betong. Enligt Järnvägsdata tog detta avsnitt av Inlandsbanan i bruk 1913. I Järnvägsdata kallas vattendraget "Tåsjöälven gren 1". Förr har det också brukat kallas Flåsjöälven.


Flåsjöälven och Tåsjöälven gren 1 är inte samma bro.
På sträckan Lövberga-Hoting finns fyra järnvägsbroar.
Den första vid Brocksjöån ligger vid km 149+556-149+566.
Sedan betydligt närmare Hoting ligger broarna över Flåsjöälven och Tåsjöälven enligt följande:
Bron över Flåsjöälven (eller som bron förmellt heter Flåsjöån) ligger vid km 158+251-158+301
Bron över Tåsjöälv gren 1 ligger vid km 159+471-159+567.
Bron över Tåsjöälv gren 2 ligger vid km 160+309-160+369.

Det är bron över Flåsjöälven som har betongöverbyggnad (dock inklädd med granit) medan broarna vid de två grenarna av Tåsjöälven är stålbroar.
Nu har jag inte järnvägsdata tillgänglig men om det som du säger står att det är Tåsjöälven gren 1 som har betongbro så verkar det vara en felaktig uppgift då broarna tycks ha förväxlats.


Nej, det står inte så. Ingen skugga ska falla över Järnvägsdatas redaktörer. Min felaktiga och förhastade slutsats beror på att bara en bro mellan Lövberga och Hoting nämns i Järnvägsdata, nämligen "Tåsjöälv gran 1". Men jag ser nu i Järnvägsdatas läsanvisningar att endast broar som är längre än 75 meter nämns där. (Förutom det ovanliga fallet att en kortare bro avser en bankorsning.) Betongbron över Flåsjöån/Flåsjöälven är 50 meter lång, av km-angivelsen att döma. Nu har jag lärt mig något nytt (igen ;-)) .

Två bilder jag har visat förut av rälsbusståg på den gamla betongbron över Flåsjöån (tagna 1991 resp 2000):

[image]

[image]

  1093 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum