Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Handhavandeböcker (Allmänt)

av Gary ⌂, Märsta, tisdagen 30 mars 2010, 20:28:42

Jag tittade igenom mina handhavandeböcker och blev nyfiken på dom luckor som jag har.
Det är ju Föreskrifter som heter SJF 333.x. Där x är en siffra som återfinns i tabellen nedan
Vilka fordon finns att finna på nedanstående platser som benämns som ”okänd”?

SJF 333.0 Handhavande av dragfordon och manövervagnar
SJF 333.1 Handhavande av lok litt T44
SJF 333.2 Handhavande av lok litt Rc1
SJF 333.3 Handhavande av lok litt T43
SJF 333.4 Handhavande av lok litt Rc2 och Rc3
SJF 333.5 Handhavande av motorvagn litt Y3
SJF 333.6 Handhavande av motorvagn litt X1
SJF 333.7 Handhavande av lok litt T41
SJF 333.8 Handhavande av lok litt Du och Du2
SJF 333.9 Handhavande av lok litt T21 och T23
SJF 333.10 Handhavande av lok litt Hg, Hg2
SJF 333.11 Handhavande av lok litt F
SJF 333.12 Handhavande av lok litt Mg
SJF 333.13 Handhavande av lok litt Ma
SJF 333.14 Handhavande av lokomotor litt Z64
SJF 333.15 Handhavande av motorvagn litt Y 6,6,8
SJF 333.16 Handhavande av lokomotor litt Z43, Z43m, Z4p
SJF 333.17 Handhavande av lokomotor litt Z65
SJF 333.18 Handhavande av lok litt Da
SJF 333.19 Handhavande av lok litt Ra
SJF 333.20 Handhavande av lok litt Tc
SJF 333.21 Handhavande av lok litt Tb
SJF 333.22 Handhavande av lokomotor litt Z66
SJF 333.23 Handhavande av lok litt T45
SJF 333.24 Handhavande av motorvagn, manövervagn litt X7, UB7X
SJF 333.25 Handhavande av motorvagn litt X9
SJF 333.26 Handhavande… Radiostyrt diesellok V4 Handhavande
SJF 333.27 Handhavande av motorvagn litt X5, X8
SJF 333.28 Handhavande av lok litt Ub, Ud
SJF 333.28,1 Handhavande...Klargöring och avställning av Ud-lok med radioutrustning
SJF 333.28,2 Handhavande… Funktions- och schemabeskrivning för Ud-lok med radioutr.
SJF 333.28,3 Handhavande… Felsökningsanvisningar för operatörer som framför Ud-lok
SJF 333.28,4 Handhavande...Klargöring och avställning av Ub-lok med radioutrustning
SJF 333.28,5 Handhavande… Funktions- och schemabeskrivning för Ub-lok med radioutr.
SJF 333.28,6 Handhavande… Felsökningsanvisningar för operatörer som framför Ub-lok
SJF 333.29 Handhavande av motorvagn litt X16, X17
SJF 333.30 Handhavande av lok litt Dm, Dm3
SJF 333.31 Handhavande av lok litt Rc5
SJF 333.32 Handhavande av NSB-lok litt EL 15
SJF 333.33 Handhavande av motorvagn litt X10
SJF 333.34 Handhavande av Motorvagn litt X14 SJM som kompletterar 333.34 mm
SJF 333.34x Handhavande... Motorvagn X12, Utbildningshäfte för X10-förare
SJF 333.35 Okänd
SJF 333.36 Handhavande av lokomotor litt Z49, Z4t
SJF 333.37 Handhavande av lokomotor litt Z67
SJF 333.38 Okänd
SJF 333.39 Okänd
SJF 333.40 Handhavande av motorvagn litt Y1
SJF 333.41 Okänd
SJF 333.42 Okänd
SJF 333.43 Okänd
SJF 333.44 Okänd
SJF 333.45 Okänd
SJF 333.46 Handhavande av lok litt Rc4
SJF 333.47 Handhavande av motorvagn litt X6
SJF 333.48 Handhavande av lok litt V5
SJF 333.49 Föreskrifter… Radiostyrt diesellok Z70 Handhavande
SJF 333.50 Klargöring och avställning av el-dragfordon inom verkstadsområde
SJF 333.51 Handhavande av liftmotorvagn litt Qhz-ö
SJF 333.52 Handhavande av verkstadsmotorvagn litt Qgz-yä
SJF 333.53 Handhavande av trumvagn litt Qhö
SJF 333.54 Handhavande… Lok litt Ue/Uf Handhavande
SJF 333.55 Handhavande av manövervagn litt UA7 lokdel
SJF 333.56 Okänd
SJF 333.57 Okänd
SJF 333.58 Okänd
SJF 333.59 Okänd
SJF 333.60 ATC-föreskrifter för förare
SJF 333.61 Handhavande… Motorvagnståg litt X2 Instruktion för förare
SJF 333.61x Handhavande… Elevhandbok X2 förarpersonal


Kan allvetarvagnens resenärer fylla ut mina luckor i tabellen ovan?

---
Trafiksäkerhetsbyråkrat emeritus
[image]

  2399 visningar

Handhavandeböcker

av Joachim Wansölin @, tisdagen 30 mars 2010, 20:37:51 @ Gary

SJF 333.41 Okänd

Enligt ett inlägg i gamla Postvagnen är det här handhavande av motorvagn litt Y2.

  2018 visningar

Idag på SJ

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdagen 31 mars 2010, 12:22:06 @ Gary

Kompletterar med uppgifter från SJ idag i fet stil.

SJF 333.0 Handhavande av dragfordon och manövervagnar
SJF 333.1 Handhavande av lok litt T44
SJF 333.2 Handhavande av lok litt Rc1
SJF 333.3 Handhavande av lok litt T43
SJF 333.4 Handhavande av lok litt Rc2 och Rc3
SJF 333.5 Handhavande av motorvagn litt Y3
SJF 333.6 Handhavande av motorvagn litt X1
SJF 333.7 Handhavande av lok litt T41
SJF 333.8 Handhavande av lok litt Du och Du2
SJF 333.9 Handhavande av lok litt T21 och T23
SJF 333.10 Handhavande av lok litt Hg, Hg2
SJF 333.11 Handhavande av lok litt F
SJF 333.12 Handhavande av lok litt Mg
SJF 333.13 Handhavande av lok litt Ma
SJF 333.14 Handhavande av lokomotor litt Z64
SJF 333.15 Handhavande av motorvagn litt Y 6,6,8
SJF 333.16 Handhavande av lokomotor litt Z43, Z43m, Z4p
SJF 333.17 Handhavande av lokomotor litt Z65
SJF 333.18 Handhavande av lok litt Da
SJF 333.19 Handhavande av lok litt Ra
SJF 333.20 Handhavande av lok litt Tc
SJF 333.21 Handhavande av lok litt Tb1
SJF 333.22 Handhavande av lokomotor litt Z66
SJF 333.23 Handhavande av lok litt T45
SJF 333.24 Handhavande av motorvagn, manövervagn litt X7, UB7X
SJF 333.25 Handhavande av motorvagn litt X9
SJF 333.26 Handhavande… Radiostyrt diesellok V4 Handhavande
SJF 333.27 Handhavande av motorvagn litt X5, X8
SJF 333.28 Handhavande av lok litt Ub, Ud
SJF 333.28,1 Handhavande...Klargöring och avställning av Ud-lok med radioutrustning
SJF 333.28,2 Handhavande… Funktions- och schemabeskrivning för Ud-lok med radioutr.
SJF 333.28,3 Handhavande… Felsökningsanvisningar för operatörer som framför Ud-lok
SJF 333.28,4 Handhavande...Klargöring och avställning av Ub-lok med radioutrustning
SJF 333.28,5 Handhavande… Funktions- och schemabeskrivning för Ub-lok med radioutr.
SJF 333.28,6 Handhavande… Felsökningsanvisningar för operatörer som framför Ub-lok
SJF 333.29 Handhavande av motorvagn litt X16, X17
SJF 333.30 Handhavande av lok litt Dm, Dm3 Handhavande X31K-32K
SJF 333.31 Handhavande av lok litt Rc5 Handhavande lok Rc6
SJF 333.32 Handhavande av NSB-lok litt EL 15 Motorvagnsenhet X12 och X14 System för kameraövervakning
SJF 333.33 Handhavande av motorvagn litt X10
SJF 333.34 Handhavande av Motorvagn litt X14 SJM som kompletterar 333.34 mm Motorvagn X11, X12, X14
SJF 333.34x Handhavande... Motorvagn X12, Utbildningshäfte för X10-förare
SJF 333.35 Okänd
SJF 333.36 Handhavande av lokomotor litt Z49, Z4t
SJF 333.37 Handhavande av lokomotor litt Z67
SJF 333.38 Okänd Kortfattad instruktion för uppstart av dansk-svensk ATC (vid körning enbart i Sverige)
SJF 333.39 Okänd
SJF 333.40 Handhavande av motorvagn litt Y1
SJF 333.41 Okänd
SJF 333.42 Okänd Motorvagnsenhet Y31/Y32
SJF 333.43 Okänd
SJF 333.44 Okänd
SJF 333.45 Okänd
SJF 333.46 Handhavande av lok litt Rc4
SJF 333.47 Handhavande av motorvagn litt X6
SJF 333.48 Handhavande av lok litt V5
SJF 333.49 Föreskrifter… Radiostyrt diesellok Z70 Handhavande
SJF 333.50 Klargöring och avställning av el-dragfordon inom verkstadsområde Fordon littera X50-59
SJF 333.51 Handhavande av liftmotorvagn litt Qhz-ö
SJF 333.52 Handhavande av verkstadsmotorvagn litt Qgz-yä
SJF 333.53 Handhavande av trumvagn litt Qhö
SJF 333.54 Handhavande… Lok litt Ue/Uf Handhavande
SJF 333.55 Handhavande av manövervagn litt UA7 lokdel
SJF 333.56 Okänd
SJF 333.57 Okänd
SJF 333.58 Okänd
SJF 333.59 Okänd
SJF 333.60 ATC-föreskrifter för förare
SJF 333.61 Handhavande… Motorvagnståg litt X2 Instruktion för förare
SJF 333.61x Handhavande… Elevhandbok X2 förarpersonal

---
Rasmus Axelsson
»Jag tycker inte om tåg« – jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

  1909 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum