Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 137: Koler (Klr) [24 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 3 mars 2008, 19:02:28
redigerad av David Larsson, mndagen 3 mars 2008, 19:10:01

Koler ligger mitt i Markbygden, den glesbefolkade västra delen av Piteå kommun, 6 mil in från kusten. Koler by var ursprungligen byn som idag heter Kolerträsk och ligger vid Lillpiteälvens korta flöde mellan Kolerträsket och Bänkerträsket cirka en kilometer väster om Koler stationssamhälle. Det senare kom till då stambanan drogs genom bygden. Koler är en by nära knuten till järnvägen, och orten blomstrade framför allt under 1940-talet. Vid järnvägen i byns norra del ligger den stora skolan från 1920-talet.

Koler station ligger i byns södra del. Stationshuset är en stor timrad tjärad byggnad sammanbyggd med ett litet godsmagasin. Stationen har tre tågspår med huvudtågspåret på östra sidan bangården alldeles utanför stationshuset. Stationen är belägen 283 meter över havet, alltså cirka 70 meter lägre än närmaste station söderut, Storblåliden, den högst belägna läng stambanan norr om Långsele.

Jag har, som jag tidigare nämnt i Postvagnen, fått besked om att Koler stationshus är sålt och skall rivas för flytt till annan ort. Det är tråkigt eftersom ortens har sitt ursprung i järnvägen och under dess blomstringsperiod betydde järnvägen allt för byn. Piteå kommun skriver följande på sin webbplats Husera: "För att bevara och utveckla Kolers karaktär av den betydelsefulal stationsort den en gång var är det viktigt att samhällets symbolbyggnader finns kvar. Järnvägsstationen, skolan och skolhemmet är några av de viktigaste byggnaderna. De bör underhållas på ett sätt som inte äventyrar deras arkitektoniska värden." Jag vet inte hur det är med huset idag, men när jag senast passerade i början av januari stod det kvar.

Det händer mer i bygden, en stor vindkraftspark planeras med omkring 150-200 vindkraftverk, något som kommer att störa tystnaden och därför har väckt protester. Den som vill se bildmontage på hur en vindkraftspark skulle kunna se ut kan titta på denna cirka ett år gamla artikeln i Piteå-tidningen.

Så till bilderna. Det nya forumet tillåter inte mitt skript met bildförstoring genom klick i bilden. Jag visar därför enast de små bilderna här, alla bilder kan ses i valfri storlek på min hemsida (välj storlek i vänstermarginalen). Bilderna från koler finns här.

[image]
Södra bangårdsänden i Koler.

[image]
Vy söderut i riktning mot utfarten mot Storblåliden och Jörn.

[image]
Södra delen av bangården ligger i skogen söder om byn. Vy norrut.

[image]
Bangården söderut sett från stationshuset.

[image]
Banverkets teknikhus, det enda längs Stambanan genom övre Norrland med gul tegelfasad.

[image]
Koler stationshus med godsmagasin sett från sydost.

[image]
Stationshuset.

[image]
Godsmagasinet.

[image]
Stationshusets södra fasad sedd från öster.

[image]
Stationshusets södra fasad sedd från söder.

[image]
Stationshuset ligger inte långt från huvudtågspåret.

[image]
Stationsskylten mot spåren.

[image]
Stationshuset med godsmagasinet sett från norr.

[image]
Stationshusets norra gavel.

[image]
Norra delen av bangården sedd från stationshuset.

[image]
Vy från stationshuset mot utfarten norrut, till vänster skymtar den gamla skolan.

[image]
Norra bangårdsänden i Koler.

[image]
Banan norrut ut från Koler. Notera också det 73 meter höga tornet på Bänkerberget några kilometer norr om Koler som syns i bakgrunden.

[image]
Mitt i byn finns ett minnesmärke med anknytning till de rallare som byggde järnvägen genom byn.

[image]
En dressin på ett kort spår.

[image]
En rallare med släggan på axeln.

[image]
Byns mittpunkt med plankorsningen med järnvägen. Skyltarna förkunnar att man till vänster har 42 kilometer till Älvsbyn och 14 till Storsund. Till höger har man 60 kilometer till Piteå, 37 till Lillpite och 18 till Långträsk.

[image]
Vy från plankorsningen söderut mot stationshuset och bangården.

[image]
Utfarten norrut mot Storsund och Älvsbyn sedd från plankorsningen.

Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Koler (Klr). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här (Kopior av alla inlägg och svar i serien från gamla Postvagnen finns nu tillgängliga på min hemsida via denna sida).

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1410 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum