Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 145: Älvsbyn (Äy) [32 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 22 mars 2008, 11:26:29

Älvsbyn, "Norrbottens pärla" är en tätort med omkring 5000 invånare belägen i Piteälvens dalgång 50 kilometer från Piteå, 65 kilometer från Luleå och 47 kilometer från Boden som en av orterna i den så kallade fyrkanten. Orten är omgiven av berg och läget ger därför ofta extremtemperaturer, varmast på sommaren och kallast på vintern. Stambanan genom övre Norrland går genom orten i västsydväst-ostnordostlig riktning med stationshuset på sydöstra sidan mot ortens centrum. Sedan stationen anlades 1893 har den hunnit heta både Elfsby och Älvsby före nuvarande stavning. Stationen var anslutningspunkt för banan mot Piteå från 1914 då banan byggdes fram till 1995 då anslutningen flyttades till Nyfors station. På nordvästra sidan av bangården finns ett stort industriområde där bland andra ortens två största företag Älvsbyhus och Polarbröd huserar.

Detta inlägg skiljer sig något från övriga i serien genom att det innehåller bilder från tre olika fototillfällen. Tyvärr blev inte dokumentationen av stationen från resan som övriga bilder i serien kommer ifrån komplett. Det berodde dels på att Älvsbyn är den station jag kände till bäst i förväg, dels på tidsbrist och även brist på energi i kamerans batterier... Jag prioriterade därför batteriladdning för att kunna fortsätta resan och har i stället kompletterat med bilder från september 2006 samt färska från februari 2008. Detta är ett urval av bilder, den kompletta uppsättningen bilder finns på hemsidan: Jvgfoto.se: Älvsbyn (Äy).

Först bilderna från sommarens resa tagna på kvällen den 22 juni 2007:

[image]
Mellansignalen vid infarten till Älvsbyn söderifrån vid den gemensamma stationsgränsen med Nyfors.

[image]
Bangården i Älvsbyn sedd från sydväst, i förgrunden syns de många stickspår som finns på västra sidan av bangården.

[image]
En lastkaj i sydvästra delen av bangården.

[image]
Bangården sedd från väster, industrispåret går till Älvsbyhus fabriksområde nordväst om bangården.

[image]
Stationshuset sett från väster frånm andra sidan bangården.

[image]
Godsmagasinet söder om stationshuset.

[image]
Bangården sedd från plankorsningen i dess norra ände, till vänster skymtar banvaktstugan Älvsby.

[image]
Norra bangårdsänden, där fyra spår blir ett vid utfarten mot Laduberg och Boden.

Så några bilder tagna den 1 september 2006:

[image]
Älvsbyns station från gatusidan

[image]
Vy åt nordost från övergången till mittplattformen

[image]
De olelektrifierade spåren närmast stationshuset

[image]
Förenklad bomanläggning vid övergången till mellanplattformen

[image]
Vy från mellanplattformen i riktning mot nordost

[image]
Älvsbyns stationshus

[image]
Nordöstra bangårdsänden, utfart mot Boden

[image]
Bangården sedd från sydvästra plattformen

[image]
Sydvästra bangårdsänden. Spåret på höger sida rakt fram är huvudspåret och leder mot Jörn. Signalen längre bort är mellansignalen vid infarten till stationen Nyfors, som gränsar direkt till Älvsbyn. Spåret som viker av åt vänster är nu stickspår men var tidigare Piteåbanans anslutning. Piteåbanan ansluter numera i Nyfors.

[image]
Älvsbyn ligger naturskönt mellan bergen.

[image]
Växtlighet intill rälsspikarna på spår 2.

[image]
Älvsbyns stationshus.

[image]
Stoppbocken vid den gamla utrfarten mot Piteå, vy in mot bangården.

[image]
Piteåbanan passerade genom Älvsbyn fram till 1995, här passerade den över gatan och rakt igenom nuvarande återvinningsanläggning.

[image]
Resterna av den gamla bansträcningen för Piteåbanan mellan villaområdena.


Slutligen några kompletterande bilder tagna den 23 februari 2008:

[image]
Stationshuset sett från öster.

[image]
Banvaktstugan 278 Älvsby ligger i norra delen av bangården i Älvsbyn på samma sida som stationshuset inklämd mellan bangården och Altunavägen. Här ser vi från andra sidan bangården.

[image]
Banvaktstugan sedd från Altunavägen.

[image]
Banvaktstugan sedd från norra plattformsänden vid Älvsbyns station.

[image]
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden sitter omedelbart före plankorsningen.

[image]
Inte nog med att det är många spår i bredd, på östra sidan av plankorsningen går vägen som passerar över spåren i en kraftig kurva alldeles intill Korsträskbäckens ravin till höger.

[image]
Bangården sedd söderut från plats vid bangårdens nordligaste växel.

[image]
Norra stationsgränsen med utfarten mot Laduberg och Boden.

[image]
Stationsgränsen ligger omedelbart norr om denna låga bro över Nyvägen.

Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Älvsbyn (Äy). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1960 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum