Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 143: Nyfors (Nyf) [8 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 14 mars 2008, 10:24:57

Vi är nu på väg in i Älvsbyn, men i tätortens sydvästra utkant finner vi förutom ortens slalombacke också ännu en station, nämligen Nyfors. Vi är på väg mot de två stationer längs stambanan om ligger närmast varandra!

Fram till i maj 1995 anslöt banan från Piteå till Stambanan genom övre Norrland inne på bangården i Älvsbyn. Då togs en ny sträckning av Piteåbanan i bruk vilket innebar att banan flyttades ut ur Älvsbyns tätort på sydvästra sidan och anslöts till stambanan vid en ny station strax söder (väster) om Älvsbyn. Anslutningen utformades som ett triangelspår och stationen fick namnet Nyfors. Stationen är den nordligaste av fyra stationer längs stambanan som saknar mötesmöjlighet, övriga 71 är mötesstationer eller större bangårdar.

[image]
Banan söderut vid utfarten från Nyfors mot Korsträsk och Jörn sedd från vägbron över järnvägen och Korsträskbäcken strax väster om triangelspåret.

[image]
Triangelspårets västra anslutning sedd från samma bro som ovan.

[image]
Triangelspårets södra spets där Piteåbanans anslutningar till stambanan delar sig. Spåret mot stambanan söderut ser vi till vänster och mot stambanan norrut till höger. På bron passerar väg 94.

[image]
Piteåbanans sedd söderut vid triangelspårets södra växel.

[image]
Nyfors stationsbyggnad ligger längs stambanan mellan de båda anslutningarna från Piteåbanan.

[image]
Här finns det gott ocm sly och ont om utsikt. Stambanans spår i triangelspåret.

[image]
Från stationsbyggnaden in mot älvsbyn är utsikten något bättre, här skymtar vi Piteåbanans anslutning norrut där spåret går parallellt med stambanan en kort bit innan växeln som sammanför dem.

[image]
Infartssignalen till Nyfors norrifrån, detta är den gemensamma stationsgränsen mellan Nyfors och Älvsbyn då infartssignalen till den senare stationen sitter på samma stolpe.

Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Nyfors (Nyf). Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1139 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum