Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 139: Sjön Stor-Teuger samt bvst Teuger [25 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 7 mars 2008, 11:53:19

På linjen mellan Storsund och Järneträsk längs Stambanan genom övre Norrland ett par mil söder om Älvsbyn går banan på västra sidan om först Mitti-Teuger och sedan norr därom Stor-Teuger. Dessa sjöar tillsammans med dess sydligaste del Sör-Teuger söder om byn Teugerträsk utgör en viktig del av det sjörika landskapet här i gränstrakterna mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. Alla vattendrag som passeras längs stambanan från höjdpunkten i Storblåliden och ända upp till strax norr om Laduberg norr om Älvsbyn tillhör Piteälvens avrinningsområde. I trakten av Koler är det Lillpiteälven som står för vattentransporten ända ned till Svensbyfjärden vid Piteå, men från trakten vid Storsund rinner vattnet via Teugersjöarna och Borgforsälven som mynnar i Piteälven söder om Sikfors mitt mellan Piteå och Älvsbyn.

I sjön Stor-Teugers nordvästra hörn hittar vi banvaktstugan Teuger. Här gick den ursprungliga banan i en skarp kurva runt sjön, den genade dock över den allra innersta viken. I maj 1974 togs en ny linjesträckning i bruk vid platsen och banan hamnade då cirka 300 meter längre ut i sjön på en 800 meter lång bank. Det gjorde också att banvaktstugan hamnade vid sidan om linjen, den är dock synlig även från den nya linjen.

I och med att banan når Stor-Teuger har vi nu också kommit ner en bit under 200 meter över havet. Så här lågt har vi inte varit sedan i Vindeln. Ändå fortsätter utförsbackarna, närmast har vi den långa Järneträskbacken efter nästa station Järneträsk.

[image]
Banken över Stor-Teuger sedd från söder.

[image]
Utsikt över sjön Stor-Teuger från plats vid bankens södra ände.

[image]
Den gamla banvallen i närheten av södra anslutningspunkten till nuvarande linje, vy söderut.

[image]
Vy norrut från samma plats som ovan, viltstängslet följer den gamla banvallen en kort sträcka.

[image]
Den gamla banvallen är körbar skogsbilväg, vy söderut från plats cirka 500 meter norr om anslutningspunkten till nuvarande linje.

[image]
Sjön öppnar sig på östra sidan om gamla banvallen, banvaktstugan skymtar längre bort.

[image]
Utsikt från gamla banvallen mot den nya.

[image]
Mitt på banken över sjön finns en kort bro.

[image]
Följer man den gamla banvallen något lite längre norrut har man plötsligt vatten även på västra sidan, det innersta av viken.

[image]
Den gamla banvallens bro över det inre av viken.

[image]
Vy österut från gamla banvallen mot den nya.

[image]
Bron längs gamla banvallen, nya banvallen syns till vänster längre bort.

[image]
Gamla banvallen sedd från plats nära banvaktstugan.

[image]
Mellan gamla och nya banvallen har det bildats en egen avgränsad sjö.

[image]
Utsikt från plats vid banvaktstugan ut över Stor-Teuger och järnvägsbanken över sjön.

[image]
Banvaktstugan med uthus sedd från söder.

[image]
Uthuset.

[image]
Banvaktstugan.

[image]
Banvaktstugan sedd från gamla banvallen.

[image]
Uthuset sett från öster.

[image]
Namnskylt och nummerskylt på gaveln.

[image]
Banvaktstugan sedd från öster.

[image]
Järnvägsbanken över Stor-Teuger sedd från norr.

[image]
Järnväg i svag kurva över Stor-Teuger.

[image]
Norr om sjöpassagen ligger banan i skärning en kortare sträcka innan den ansluter till gamla bansträckningen vid Järneträsk station.

Bilderna är tagna den 22 juni 2007. Bilderna finns också på Jvgfoto.se: Teuger. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Länkar till tidigare inlägg i serien finns här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1446 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum